Ava peamenüü

Vladimir Vedejev (1914 Rasskazovo, Venemaa – 1966) oli NSV Liidu julgeolekutöötaja. 1944–1951 Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissari/ministri asetäitja kaadrialal ja kaadriosakonna ülem.

Vladimir Vedejev õppis 1935–1938 Stalini nimelises Raudteetranspordi Instituudis, kuid ei lõpetanud kooli. 1938. aastal sai temast NSVL NKVD Moskva kraidevahelise kooli kursant. 1938–1940 töötas ta SARKi Moskva linna ja oblasti valitsuse vaneminspektori ja vanemoperatiivvolinikuna. 1940–1942 oli SARKi/RJRK Moskva linna ja oblasti valitsuse jaoskonnaülema asetäitja. 1942–1943 samas jaoskonnaülem, 1943–1944 samas kaadriosakonna ülema asetäitja. 1949. aasta Eesti märtsiküüditamise ettevalmistamisel Nõukogude julgeoleku poolt nimetati Vedejev Tallinnas asuva Eesti NSV MGB operatiivstaabi ülemaks.[1]

12.10.1944–10.1951 oli Eesti NSV RJRK/RJM rahvakomissari/ministri asetäitja ja kaadriosakonna ülem. 1950. aastal lõpetas Tartu ülikooli õigusteaduskonna.[2] Aprillis 1951 kutsuti ta Moskvasse NSVL RJM käsutusse. Oktoobrist 1951 töötas NSVL RJM Miilitsa Peavalitsuse Kriminalistika teadusliku uurimise instituudi ülema asetäitjana Moskvas.[3]

VK(b)P liige 1940.

ViitedRedigeeri

  1. Aigi Rahi-Tamm, Andres Kahar "Deportation operation "Priboy" in 1949" – Estonia since 1944. Tallinn, 2009. pp. 455
  2. Estonia since 1944. Tallinn, 2009. pp. 655
  3. Meelis Saueauk "Propaganda ja terror. Nõukogude julgeolekuorganid ja Eestimaa Kommunistlik Partei Eesti sovetiseerimisel 1944–1953". 2015. Lk. 411