Vinjett (prantsuse sõnast vignette 'väike viinapuu') on teose harilikult tiitellehel, algus- või lõppleheküljel või peatüki lõpul olev graafiline kaunistus[1]. Vinjett ei seostu teose sisuga[1].

Vinjett raamatu peatüki lõpus

Viited Redigeeri