Vikipeedia:Wikimedia CEE Spring 2015

Savrasovi maali "Kevadpäev" fragment, Wikimedia CEE Spring 2015 rahvusvahelise võistluse pealis
Savrasovi maali "Kevadpäev" fragment, Wikimedia CEE Spring 2015 rahvusvahelise võistluse pealis
 
Kesk- ja Ida-Euroopa kevad 2015

„Oo kevad, lõputa ja piirita - Lõputa ja piirita unistus!“

Aleksandr Blok

Kesk-ja Ida-Euroopa kevad 2015 on Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna vikikogukonna korraldatav ühiskirjutamisüritus, mille eesmärgiks on toetada regiooni riikide kohta artiklite kirjutamist kõikides piirkonna Vikipeediates.

Uusim aeg ja tänapäev on olnud tunnistajaks mitmetele kurbadele kevadetele Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas, mis on kaasa toonud arusaamatusi, konflikte ja pettumusi. Mõnede näidetena võib nimetada Alexander Dubčeki väljavahetamist 1969. aasta aprillis, mis tühistas lõplikult Praha kevadega saavutatu, 1988. aasta kevadel konflikti eskaleerumist Mägi-Karabahhi piirkonnas, Transnistria konflikti hoogustumist 1992. aasta märtsis, Sarajevo piiramise algust 1992. aasta aprillis ja viimati 2014. aasta kevadet, mil sai alguse Sõda_Donbassis.

Kesk- ja Ida-Euroopa kevade idee on ühendada kohalikud vabade teadmiste väed, et koguda ja jagada teavet iga piirkonna nurga ajaloo, kultuuri, traditsioonide ja inimeste kohta, et toetada vastastikust tunnustamist ning mõistmist ja ühtlasi tõsta piirkonna kohta käiva rahvusvahelise teabe hulka ja kvaliteeti.

Loodetavasti toetab seesugune ettevõtmine teineteisemõistmise ulatuslikumat tärkamist ning piirkonna põhjalikumat sidusust ja koostööd.

Võistlus muuda

 
Kesk-ja Ida-Euroopa vikikogukonna liikmed 2014. aasta Wikimanial Barbican Centre'is, Londonis.

Artiklite kirjutamisperiood on 21. märts 2015 kuni 31. mai 2015. Sel ajal toimuvad iseseisvad artiklivõistlused piirkonna kõikides Vikipeediates, k.a. eestikeelses Vikipeedias. Võistluse käigus keskendutakse artiklite loomisele, mis käsitlevad piirkonna riikide ajalugu, kultuuri, ühiskonda ja tähelepanuväärseid inimesi. Artiklikirjutamise toetamiseks loovad kõigi riikide vikikogukonnad vastava artikliloendi, mille võib leida artikliloendite alajaotuse alt..

Võistluse lõpus korraldatakse rahvusvaheline kogunemine, millele kutsutakse vähemalt üks tähelepanuväärne võistlusele panustaja igast riigist, mis loodetavasti soodustab piirkondlikku vikipedistide omavahelist suhtlust ning koostööd ja tagab Kesk- ja Ida-Euroopa vikikogukonna suurema sidususe ja jätkusuutlikkuse. Lõpuürituse toimumisaeg ja koht on alles täpsustamisel.

Võistlusperiood ühtib osaliselt 2015. aasta tõlketalgute toimumise ajaga ning sel perioodil on võimalik Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna kohta käivaid tõlkeartikleid registreerida mõlemale võistlusele. Seejuures on tõlkimisel võimalik kasutada ka loodud abivahendeid, näiteks eesti vikikogukonna ja Wikimedia Eesti liikme Ivo Kruusamägi töörühma loodud Tõlkevidinat

Võistluse korraldus muuda

Võistluse korraldavad kohalikud Wikimedia organisatsioonid, organiseerunud kasutajarühmad ja vikikogukonnad. Ülevaate rahvusvahelisest meeskonnast leiab ürituse rahvusvahelisel aadressil Meta keskkonnas. Eesti-poolne koordinator on Mittetulundusühing Wikimedia Eesti tegevjuht Kaarel Vaidla. Kes soovib võistluse kohalikul korraldamisel kaasa aidata, võib julgesti ühenduda!

Võistluse eesmärgid muuda

Võistluse üldised eesmärgid on seotud Wikimedia liikumise üldiste eesmärkidega, vikiprojektide sisu hulga ja kvaliteedi tõstmisega ning jätkusuutlike koostöövõrgustike loomisega. Võistluse eesmärgid on sõnastatud alljärgnevalt:

  1. Vikiprojektide sisu hulga ja kvaliteedi tõstmine arvukates erikeelsetes vikiprojektides.
  2. Tähelepanuväärse rahvusvahelise võistlusega suurema vikiprojektides osalemise ning avaliku teavituse tagamine.
  3. Piirkonna edasiste koostööalgatuste toetamine.

Osalevad riigid muuda

Osalemine tõlketalgutel muuda

Kuna käesolev konkurss võib sisalda ulatuslikku tõlkeartiklite loomist, siis kokkuleppel 2015. aasta Tõlketalgute korraldajatega võivad 21. märtsist 21. aprillini antud võistluse raames loodavad Kesk- ja Ida-Euroopa riike käsitlevad tõlkeartiklid osaleda ka tõlketalgutel. Soovides osaleda mõlemal konkursil, tuleb nii kasutaja kui ka loodavad artiklid registreerida nii tõlketalgute kui ka käesoleva konkursi registreerimislehel.