Vikipeedia:Eesti 1000

Valdkond Artiklite arv
Riik 35
Keel ja rahvas 25
Haldusjaotus 100
Ajalugu 135
Loodus 130
Kultuur 120
Asutused 83
Hooned ja rajatised 64
Majandus ja transport 58
Inimesed 250
Kokku 1000

Eesti 1000 loetleb üles Eesti-teemalisi artikleid, mis võiksid olla esindatud kõigis Vikipeedia erinevates keeleversioonides.

Seda nimekirja ei tasu võtta kui loendit kõige tähtsamatest artiklitest, vaid kui kogukonna arvamust sellest, millistele artiklitele võiks pöörata Eesti teemadest kirjutajad kõrgendatud tähelepanu. Eri valdkondade esindatus ei rõhuta nende tähtsust või tähtsuse puudumist ja nimekiri võib vastavalt kogukonna tagasisidele ajas muutuda.

Soovitused teemade lisamiseks/eemaldamiseks teha siinse lehekülje arutelusse. Seda lehte otse muuta ei tohi!

Selles nimekirjas olevate artiklite alusel on kokku pandud erikeelsete Vikipeediate pingerida ehk tabel selle kohta, kui hästi mingi Vikipeedia keeleversioon Eestiga seotud teemasid katab.

Eestiga seotud olulistest artiklitest koostatud samalaadsed nimekirjad on Vikipeedia:Eesti 100 ja Vikipeedia:Eesti 200. Valdkondadeülene kõige olulisemaks peetud tuhande artikli nimekiri on leitav siit.

Riik | State (35)Redigeeri

Keel ja rahvas | Language and people (25)Redigeeri

Haldusjaotus | Administrative divisions (100)Redigeeri

Ajalugu | History (135)Redigeeri

Loodus | Nature (130)Redigeeri

Kultuur | Culture (120)Redigeeri

// 2 vaba kohta

Rahvakultuur | Folk culture (13)Redigeeri

Meedia ja film | Media and film (19)Redigeeri

Muusika | Music (2)Redigeeri

Muusikakollektiivid | Music groups (5)Redigeeri

Kunsti- ja kirjandusrühmitused | Art and literary groups (5)Redigeeri

Kohalikke tõuge | Local breeds (5)Redigeeri

Köök | Cuisine (5)Redigeeri

Teosed | Creative works (20)Redigeeri

kunstiteosed (5)

heliteosed (5)

filmid (5)

kirjandusteosed (5)

Religioon | Religion (8)Redigeeri

Sport | Sport (5)Redigeeri

Teater | Theatre (11)Redigeeri

Üritused | Events (9)Redigeeri

Asutused | Institutions (83)Redigeeri

Riigiasutused | State institutions (30)Redigeeri

Muuseumid | Museums (20)Redigeeri

Õppeasutused | Educational institutions (20)Redigeeri

Hooned ja rajatised | Buildings and constructions (64)Redigeeri

Kirikud | Churches (9)Redigeeri

Kindlusehitised | Fortifications (12)Redigeeri

Hooned | Buildings (24)Redigeeri

Rajatised | Constructions (15)Redigeeri

Muu | Other (4)Redigeeri

Majandus ja transport | Economy and transportation (58)Redigeeri

Majandus | Economy (14)Redigeeri

Transport | Transportation (19)Redigeeri

Eesti ettevõtted | Estonian companies (25)Redigeeri

Inimesed | People (250)Redigeeri

Teadlased | Scientists (26)Redigeeri

Poliitikud | Politicians (21)Redigeeri

Kirjanikud ja luuletajad | Writers and poets (20)Redigeeri

Kunstnikud | Artists (21)Redigeeri

Televisioon, film ja teater | Television, film and theatre (21)Redigeeri

Sportlased | Athletes (17)Redigeeri

Ettevõtjad | Entrepreneurs (15)Redigeeri

Heliloojad | Composers (15)Redigeeri

Muusikud | Musicians (15)Redigeeri

Advokaadid, õigusteadlased, kohtunikud | Lawyers, legal scientists and judges (11)Redigeeri

Arhitektid | Architects (10)Redigeeri

Ajaloolised tegelased | Historical figures (10)Redigeeri

Sõjaväelased | Military personnel (9)Redigeeri

Usutegelased | Religious figures (7)Redigeeri

Maadeavastajad | Explorers (6)Redigeeri

Dirigendid | Conductors (5)Redigeeri

Fotograafid | Photographers (5)Redigeeri

Ärkamisaja tegelased | People from Estonian national awakening time (5)Redigeeri

Looduskaitsjad | Conservationists (4)Redigeeri

Leiutajad | Inventors (4)Redigeeri

Modellid | Models (1)Redigeeri

Naisõiguslased | Feminists (1)Redigeeri

Rahvakultuuritegelased | Folk culture people (1)Redigeeri