Viedźma

Viedźma või Vedzma on jõgi Valgevenes Minski ja Bresti oblastis, Ščara jõe vasakpoolne lisajõgi. Valgevene keeles on jõe nimi Ведзьма, ka Вядзьмянка (Viadźmianka või Vjadzmjanka), vene keeles aga Ведьма (Vedma).

Viedźma jõgi
Lähe Valgevene, Niasviži rajoon
53° 10′ 21″ N, 26° 21′ 5″ E
Suubub Ščara
53° 0′ 45″ N, 26° 13′ 27″ E
Valgla maad Valgevene
Valgla pindala 267 km²
Pikkus 35 km
Lang 0.8 m/km
Vooluhulk 1.6 m³/s
Vasakpoolsed lisajõed Ardzianka, Šavialoŭka

Jõe pikkus on 35 km ja valgla on 267 km². Jõe lang on 0,8 m/km.

Viedźma jõgi algab Valgevenest Niasviži rajoonist. Lähtest alates on jõe sängi 9,6 kilomeetri ulatuses maaparandustööde käigus õgvendatud. Alamjooksul voolab Viedźma läbi Lachavičy rajooni, ka seal on jõe sängi 9,4 kilomeetri ulatuses (kuni Lachavičy linnani) õgvendatud.

Alamjooksul voolab Viedźma läbi Lachavičy linna.