Vestfaali madalik

Vestfaali madalik on lauge maastik peamiselt Saksamaa Vestfaali piirkonnas, kuigi väikesed alad kuuluvad ka Nordrheini (äärmises edelaosas) ja Alam-Saksimaasse (põhjaservas). Koos Alam-Reini madalikuga läänes on see Põhja-Saksa madaliku teiseks lõunapoolseim piirkond, Kölni madaliku järel. See on saksa keeles tuntud kui Westfälische Bucht (Vestfaali laht), Münsterländer või Westfälische Tieflands- või Flachlandsbucht (Münsterlandi või Vestfaali madalik või tasandik).

Vestfaali madalik (D34) Põhja-Saksa madaliku lääneosas

Vestfaali madalik koosneb Münsterlandi üksikutest piirkondadest, Emscherlandist (lääne)lõunas ja veelgi kaugematest lõunapoolsetest piirkondadest, mis külgnevad Sauerlandiga Hellwegi ümbruses.

Vestfaali madalik klassifitseeritakse Saksamaa looduslike piirkondade suureks üksusrühmaks ja on Saksamaa looduslike piirkondlike jaotuste käsiraamatus (Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands) number 54 ning BfN süsteemis piirkond D34; mõlemal on samad piirid.

Looduslike piirkondade jaotused

muuda

Looduspiirkonna seisukohast jagunevad Vestfaali madaliku suuremad üksusrühmad järgmisteks kolmenumbrilisteks suuremateks üksusteks:

Paiknemine

muuda

Vestfaali madalik on oma iseloomult valgla, kuna seda ümbritsevad kirdes ja idas Alam-Saksi kõrgustik ning lõunas Süderi mägismaa põhjaosa. Need künkad tõusevad mitusada meetrit madaliku pinnast kõrgemale.

Selle loodusliku piirkonna piir kulgeb põhja poolt päripäeva järgmiselt:

Linnad

muuda

Suurimad elanikekeskused Vestfaali madalikul on linnad Kesk- ja Ida-Ruhrimaal Ruhri jõest põhjas piirkonna edelaosas, ning Münster keskosas, Gütersloh põhjaosas ja Paderborn idaservas. Bielefeld ise asub piirkonnast väljas Teutoburgi metsa teises servas, kuid mõned selle osad asuvad madaliku põhjaosas (Brackwede, Senne, Sennestadt).

Kõige rahvarohkemad linnad Vestfaali madalikul on (sulgudes nende elanike arv tuhandetes):

Jõed

muuda

Kõige olulisemad jõesüsteemid on:

Tähendus

muuda

Seda piirkonda kutsutakse aeg-ajalt saksa keeles Münsterländische Bucht (Münsterlandi laht), sest suur osa sellest madalal paiknevast tasandikust asub Münsterlandi kesk- ja idaosas. Seetõttu kasutatakse seda pars pro toto kogu piirkonnale.

Mõiste Bucht ("laht") kasutamine tuleneb piirkonna geoloogilisest päritolust, mida ümbritsevad pooled Mittelgebirge servad. Kunagi moodustas see kriidiajastu mere rannajoonel lahe, mille kuju võib topograafias märgata.

Rahvastik

muuda

Enamik Vestfaali madaliku elanikkonnast elab lõunapiiriga külgneval alal, Saksamaad läbiva ajaloolise Hellwegi ida-läänesuunalise kaubatee piirkonnas ja eriti Põhja-Ruhrimaal.

Paleontoloogia

muuda

Vestfaali madaliku erinevates kohtades on pinnaalustes kriidiajastu kivimikihtides leitud hiiglaslikke ammoniite, näiteks kui Dortmundi ehitati maa-alune raudteevõrk. Need peajalgsed, koja läbimõõduga rohkem kui 2 m, on suurimad teadaolevad selgrootud.

Vaata ka

muuda