Venni diagramm (briti loogiku John Venni järgi) on vahend hulgateoreetiliste operatsioonide ja lausearvutuse valemite illustreerimiseks. Venni diagrammidel kujutatakse hulkasid ja nende omavahelisi suhteid tasandile joonistatud piirkondadena.

Venni diagramme saab kasutada muuhulgas hulkadevaheliste võrduste mittekehtivuse demonstreerimiseks.

Hulkade puhul kehtivate universaalsete võrduste tõestamiseks neid aga kasutada ei saa, sest suvalise hulga esitamine punktihulgana tasandil ei ole õigustatud.

Näited Redigeeri

 
Diagramm hulkade A ja B ühisosa kujutamiseks

Päritolu Redigeeri

Venni diagrammid võttis 19. sajandi teisel poolel kasutusele Briti loogik John Venn, võimalik et varasematele eeskujudele tuginedes.

Vaata ka Redigeeri

 
Euleri diagramm

Kirjandus Redigeeri