Venemaa siseministeerium

(Ümber suunatud leheküljelt Venemaa Föderatsiooni Siseministeerium)

Venemaa siseministeerium (vene keeles министерство внутренних дел Российской Федерации 'Venemaa Föderatsiooni Siseministeerium') on Venemaa riikliku julgeoleku ja turvalisuse tagamise keskasutus, mis moodustati 1990. aastal.

Juhid ja struktuur muuda

 
Venemaa siseministeeriumi embleem
  Pikemalt artiklis Venemaa siseministrite loend
Venemaa siseministrid
Siseministrid ja asetäitjad

Vastavalt 2011. aastal läbi viidud reformidele SM kuulub SM juhtkonda:

 • siseminister, kellel võib olla 8 asetäitjat
  • SM 1.sekretär;
  • riigisekretär, ministri asetäitja;
  • VF SM Uurimisdepartemangu ülem, ministri asetäitja;
  • VF SM Sisevägede ülemjuhataja, ministri asetäitja;
  • VF SM Põhja-Kaukaasia föderaalringkonna peavalitsuse ülem, kellel on ministri asetäitja õigused.

2011. aasta politseireform muuda

2011. aasta 1. märtsil jõustus Venemaal vastu võetud seadus siseministeeriumi põhiosa moodustanud korrakaitse ja kuritegevusevastase võitlusega tegelenud põhifunktsioone täitnud miilitsaüksuste ümbernimetamiseks miilitsast politseiks, millega kaasnes ka politsei keskasutuste reorganiseerimine VF SM keskaparaadis ning isikkoosseisu vähendamine 1 106 472 töötajani, millega kaasnes 170 000 töötaja koondamine ja mille tulemusena muutusid ka SM keskaparaadi teenistuste nimetused ja staatused: departemangudest peavalitsusteks jne. SM koosseisu kuulunud tugiteenuste ja erikvalifikatsiooniga struktuuriüksuste (SM Uurimiskomitee) töötajate ametinimetused ei muutunud. Vastavalt politseiseadusele vabastati politseiteenistused neile mitteomastest ülesannetest: Venemaal illegaalselt viibivate ja väliskodanike väljasaatmine (Föderaalne Migratsiooniteenistus); kainestusmajade tegevuse organiseerimine; autotranspordi tehnilise seisukorra järelevalve; vahialuste ja kinnipeetute konvoeerimine; võlgnike ja nende vara asukoha tuvastamine.

SM departemangud
 • VF SM Sisevägede ülemjuhatus;
 • VF SM juures asuv Uurimisdepartemang (Следственный комитет при Министерстве внутренних дел Российской Федерации (СК при МВД России))[1];
 • VF SM Riigiteenistuse ja kaadritedepartemang;
 • VF SM Kodanike ja organisatsioonide avalduste ja asjaajamisdepartemang;
 • VF SM Infotehnoloogia, side ja infoturbedepartemang;
 • VF SM Materiaaltehnilise ja meditsiinihoolduse departemang;
 • VF SM Finants- ja majanduspoliitika, sotsiaalsete garantiide ja lepingute ja õigus departemang;
 • VF SM Organisatsioonilis-analüütiline departemang;
 • VF SM Föderaalne Migratsiooniteenistus (Федеральная миграционная служба)[2].
SM politseilised peavalitsused
 • VF SM Ametkonnavälise valve peavalitsus;
 • VF SM Liiklusohutuse peavalitsus (по обеспечению безопасности дорожного движения;
 • VF SM Avaliku korra tagamise peavalitsus (по обеспечению охраны общественного порядка);
 • VF SM Ekstremismi vastutegevuse peavalitsus (по противодействию экстремизму);
 • VF SM Sisejulgeoleku peavalitsus (собственной безопасности);
 • VF SM Transpordijulgeoleku peavalitsus;
 • VF SM Kriminaaljälituse peavalitsus;
 • VF SM Majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase tegevuse peavalitsus (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД России) ) sh.
  • Majanduskuritegevus põllumajanduse valdkonnas (Управление «П» ГУЭБиПК МВД России, управление по борьбе с экономической преступностью в сферах сельского хозяйства)
  • Majanduskuritegevus masinaehituse ja metallurgia valdkonnas (Управление «М» ГУЭБиПК МВД России, управление по борьбе с экономическими преступлениями в сферах машиностроения и металлургии)
  • Majanduskuritegevus kaitsetööstuse valdkonnas (Управление «Т» ГУЭБиПК МВД России, управление по борьбе с экономическими преступлениями в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК))[3] või (Управление «Т» ГУЭБиПК МВД России по борьбе с правонарушениями в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) ) [4]. Ülema kt. Dmitri Zahhartšenko[5] (Дмитрий Захарченко) (–2016)
 • VF SM K Valitsus (Управление «К» МВД России).
SM tugiteenuste valitsused
 • VF SM Kontrolli ja revisjonivalitsus;
 • VF SM Operatiivvalitsus;
 • VF SM Organisatsioonilis ja isikkoosseisu valitsus;
 • VF SM Operatiivjälitusteabe valitsus (оперативно-разыскной информации);
 • VF SM Juurdlustegevuse organiseerimisvalitsus;
 • VF SM Kodanikuühiskonna ja massiteabevahenditega koostöö valitsus;
 • VF SM Riikliku kaitse all olevate isikute julgeoleku kindlustamise valitsus;
 • VF SM Eriotstarbeliste ja lennuüksuste tegevuse kindlustamise valutsus;
 • VF SM Rahvusvaheliste ja massiliste spordiürituste julgeoleku kindlustamise valitsus.

Ajalugu muuda

  Pikemalt artiklis Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaat
  Pikemalt artiklis Vene NFSV Siseasjade Rahvakomissariaat
  Pikemalt artiklis NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat
  Pikemalt artiklis NSV Liidu Siseministeerium

Venemaa siseministeeriumi keskaparaat 2008. aastal:

 • VF SM Haldusdepartemang (Административный департамент)
 • VF SM Riikliku kaitse all oleva omandi departemang (Департамент государственной защиты имущества)
 • VF SM Personaliga kindlustamine departemang (Департамент кадрового обеспечения)
 • VF SM Liiklusohutuse kindlustamise departemang (Департамент обеспечения безопасности дорожного движения)
 • VF SM Kinniste territooriumite ning erirežiimiga objektidel korra kindlustamise departemang (Департамент обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах)
 • VF SM Transportvahenditel(s) korra kindlustamise departemang (Департамент обеспечения правопорядка на транспорте)
 • VF SM Avaliku korra kindlustamise departemang (Департамент охраны общественного порядка)
 • VF SM Organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise departemang (Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ)), reorganiseeriti 2008. aasta septembris Ekstremismi vastutegevuse departemanguks;
 • VF SM Sisejulgeoleku departemang ( Департамент собственной безопасности)
 • VF SM Tagala departemang (Департамент тыла)
 • VF SM Kriminaaljälituse departemang (Департамент уголовного розыска)
 • VF SM Majandusjulgeoleku departemang (Департамент экономической безопасности)
 • VF SM Organisatsioonilis-järelevalve departemang (Организационно-инспекторский департамент)
 • VF SM Õigusküsimuste departemang (Правовой департамент)
 • VF SM Finants ja majandus departemang (Финансово-экономический департамент) (2008. aasta)

Föderatsiooni Siseministeeriumi piirkondlikud asutused:

 • Venemaa Siseministeeriumi Loode föderaalringkonna Peavalitsus (ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу)
 • Venemaa Siseministeeriumi Siberi föderaalringkonna Peavalitsus (ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу)
 • Venemaa Siseministeeriumi Volga föderaalringkonna Peavalitsus (ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу)
 • Venemaa Siseministeeriumi Keskföderaalringkonna Peavalitsus (ГУ МВД России по Центральному федеральному округу)
 • Venemaa Siseministeeriumi Lõuna föderaalringkonna Peavalitsus (ГУ МВД России по Южному федеральному округу)
 • Venemaa Siseministeeriumi Uurali föderaalringkonna Peavalitsus (ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу)
 • Venemaa Siseministeeriumi Kaug-Ida föderaalringkonna Peavalitsus (ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу)

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. "Следственный комитет". Originaali arhiivikoopia seisuga 25. juuni 2011. Vaadatud 22. juunil 2011.
 2. Федеральная миграционная служба
 3. «Он был тенью», Новая газета № 107 ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2016
 4. Полковник взял не ту «Ноту», АО «Газета.Ру», 13.09.2016
 5. Venemaa korruptsioonikütt petis miljoneid eurosid Šveitsi pankades, Äripäev, 14. september 2016

Välislingid muuda