Veesisaldus on vee hulk mingis aines või materjalis, nt mullas (mullavesi), kivis, puus, toiduaines, savinõus.

Vaata ka muuda