Varisõda (inglise keeles proxy war) on sõda, kus sõdivad osapooled ei sõdi üksteisega otse, vaid kolmandate osapoolte vahendusel. Kolmandateks osapoolteks võivad olla riigid, mitteriiklikud organisatsioonid või muud tüüpi osapooled.

Varisõjad olid eriti iseloomulikud Teise maailmasõja järgsele perioodile, mida tuntakse külma sõjana. Superriigid USA ja Nõukogude Liit ei söandanud ülemaailmse tuumasõja puhkemise kartuses üksteisega avalikult sõdida, selle asemel pidasid nad varisõdasid Kolmanda Maailma riikide territooriumil.