Vardi jõgi on jõgi Raplamaal Märjamaa vallas Hiietse, Lestima, Põlli ja Varbola külas ning Rapla vallas Ohulepa külas.

Vardi jõgi
Lähe Ohulepa külas
Suubub Kasari jõkke
Valgla maad Eesti
Valgla pindala 86,5 km²
Pikkus 16,8 km
Vasakpoolsed lisajõed Ohukotsu jõgi
Kaart

Jõgi suubub Hiietse külas vasakult Kasari jõkke (85,5 km suudmest). Jõkke suubuvad vasakult Ohukotsu jõgi (3,2 km suudmest) ja Sooranna kraav (12,2 km suudmest). Jõgi läbib Varbola paisjärve (Sirgu paisjärve).

Jõgi on savika veega avalik veekogu, mille piiranguvöönd on 100 m. Jõe vett kasutavad majanduslikult (vee erikasutusluba) ettevõtted Märjamaa Vesi OÜ ja Balteco Mööbel OÜ.

Jõgi läbib Linnuraba looduskaitseala ja Pajaka maastikukaitseala.

Vardi jõe keskkonnaregistri kood on VEE1107500.

Välislingid muuda