Vao vasallilinnus

Vao vasallilinnus (saksa keeles Vasallenburg Wack) oli kunagise Vao mõisa kindlustatud peahoone. Tänapäeval asub linnus Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Vao külas. Tornlinnuse sees on Vao tornlinnus-muuseum.

Tornlinnus
Tornlinnuse tuulelipp

Kirjeldus

muuda

Ruudukujulise põhiplaaniga neljakorruselise tornehitise igal korrusel on üks ruum.

Esimene ehk keldrikorrus on maa all ning seal hoiti toitu ja muud moona. Sissepääs keldrisse peaukse kõrvalt on ilmselt hilisema päritoluga.

Kaks alumist korrust on võlvlagedega. Ruudu küljepikkused on enam-vähem võrdsed 9,6–10,1 m, kõrgus keldripõrandast karniisini 13,1 m. Seinte paksus on allkorrusel on 1,3–2,4 m, ülakorrusel umbes 1 m. Linnus oli rajatud kaitseehitisena, seda on näha kõrgest sissepääsust ja idaküljel paiknevast ja riivpalgiga suletavast ukseavast.

Algse päritoluga ukseava küljepõskedes on näha hästisäilinud riivpalgi avad. Ristlõige 20X20 cm ja sügavus 150 cm. Auku kattev 3 cm paksune laud on säilinud siiani. Sissepääs linnuse teisele korrusele võis olla kerge ülestõstetava sillaga, mis ohu korral üles tõsteti. Samuti on riivpalgi ja luukidega olnud suletavad ka trellitatud aknaavad teisel korrusel.

Linnuse teine korrus oli ettenähtud tööde tegemiseks ja eelkorruseks kolmandale korrusele.

Kolmas korrus oli põhiliselt elukorrus. Loodenurgas paiknes kamin, põhjakülje aknanišis aknaavaga lavatoorium ning dansker. Dansker oli varustatud laskepiludega. Lavatooriumi olemasolu viitab sellele, et seal peeti koduseid jumalateenistusi.

Neljas korrus oli põhiliselt kaitsekorrus. Igas küljes on kolm klaasimata ja trellideta ava. Laskeavade taga oli kaitsekäik, mille laius idas oli 122 cm ja lõunaküljel 85 cm. Teistel külgedel oli käigurada vaid 25 cm. Arvatavasti võis seal olla puidust laiendus.

Kõikide korruste vahel on vaatepiludega trepikäik.

Hävinud on Vao linnuse maapealse ringmüürid ja vallikraavid.

Ajalugu

muuda

Tornlinnus on rajatud 14. sajandi lõpus või 15. sajandi alguses Wackede aadlisuguvõsa poolt.

Linnus oli mõisa peahoonena kasutusel kuni 1770. aastateni.

Tornlinnus on väga hästi säilinud, see restaureeriti 1986.

Pildid

muuda

Välislingid

muuda