Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakool

Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakool ehk Vanalinna Muusikakool on lastemuusikakool Tallinnas.

Vanalinna Muusikakool on välja kasvanud Vanalinna Muusikamaja ringidest ja loodud 1991. aasta septembris.

Vanalinna Hariduskolleegiumi osana on Vanalinna Muusikakooli eesmärgiks siduda huviharidust ja üldharidust terviklikuks, lapsekeskseks haridussüsteemiks.

Õpperepertuaaris on peatähelepanu pööratud vaimulikule, vana- ja rahvamuusikale.

Eesti muusikakoolide õppekavades ettenähtud ühismusitseerimise tunnid on Vanalinna Muusikakooli põhiprogrammi osas (1.-7. õppeaasta) pühendatud eelkõige koorilaulule. Kooritunnid on muusikakooli õppekavas kesksed, loobumine kooritööst tähendab ühtlasi loobumist õpingutest Vanalinna Muusikakoolis. Muusikakooli vastuvõetud õpilased liituvad Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori ettevalmistuskooriga või Püha Miikaeli Poistekoori ettevalmistuskooriga.

Muusikakooli pedagoogilise kaadri komplekteerimisel on püütud õpetajateks kutsuda eelkõige tegevmuusikuid, kelle kaudu õpilastel tekiks kontakt ja elav suhe kontserdi- ja muusikaeluga.

Osakonnad ja erialadRedigeeri

VälislingidRedigeeri