Vanade ja vähemlevinud mõõtühikute loend

Vanade ja vähem levinud mõõtühikute loend loetleb mitmesuguseid maailmas kasutusel olnud või kasutusel olevaid mõõtühikuid ja nende vasteid meetermõõdustikus.

1929. aasta 1. jaanuarist hakkas Eestis kehtima vanade mõõtühikute asemel meetermõõdustik[1].

PikkusühikudRedigeeri

Eestis tarvitatud pikkusühikudRedigeeri

1 (vene) penikoorem = 7 versta ~ 7467,53 m
1 verst = 500 sülda = 1,066783 km
1 süld = 3 arssinat = 7 jalga = 4 küünart ~ 2,1335808 m
1 Tallinna süld = umbes 160 sentimeetrit
1 arssin = 16 verssokit = 28 tolli = 71 cm 1 1/5 mm (~71,12 cm)
1 verssok = 4 cm 4 2/5 mm (~4,44 cm)
1 jalg = 12 tolli = 30 cm 4 7/10 mm (~0,3048 m)
1 toll = 10 liini = 2 cm 5 2/5 mm (~2,54 cm)
1 liin = ~2,54 mm
1 küünar = 3/4 arssinat = 21 tolli = 53 cm 3/10 mm (~0,5333 m)
1 Lõuna-Eesti maamõõdu küünar = 2 jalga
1 miil ~ 1609,344 m
1 meremiil = 1852 m
1 kaabeltau = 185,2 m
1 merepenikoorem (meresõlm[viide?]) = 1 meremiil = 1 verst 369 sülda = 1852 meetrit (kuni 1928. aastani 1854 meetrit)
1 geograafiline penikoorem = 1/15 kraadi ekvaatoril = 6,956 versta

Inglise pikkusühikudRedigeeri

1 ljöö (league ) = 3 miili
1 maamiil ehk miil = 880 fathomit = 1760 jardi = 1609,3149 m (=1,5097 versta)
1 fathom = 2 jardi = 1,828767 m
1 jard (yard) = 3 jalga = 0,9144 m
1 Inglise meremiil = 1,85315 km

Teiste riikide pikkusühikudRedigeeri

1 Rootsi miil (mil) = 2 Rootsi metsamiili (skogsmil) = 10,3 versta = 36 000 jalga = 10 688 meetrit
1 Soome penikoorem = 10 versta = 10 667 m
1 Saksa penikoorem = 7,0304 versta = 7500 m
1 Austria penikoorem = 7,1114 versta = 7585,94 m
1 Taani penikoorem = 7,0093 versta = 7532,48 m

PindalaühikudRedigeeri

Eestis tarvitatud pindalaühikudRedigeeri

1 ruutpenikoorem = 49 ruutversta = 55,76405 km2
1 ruutverst = 250 000 ruutsülda = 104 dessantiini = 1,13804181 km2
1 ruutsüld = 9 ruutarssinat = 49 ruutjalga = 4,55216723 m2
1 ruutarssin = 256 ruutverssokit = 5057,9636 cm2
1 ruutverssok = 19,75767 cm2
1 ruutjalg = 144 ruuttolli = 929,01372 cm2
1 ruuttoll = 100 ruutliini = 6,4514842 cm2

Põllupindala ühikudRedigeeri

1 Tallinna tündrimaa = 1200 ruutsülda = 3 Tallinna vakamaad = 1,47 Riia vakamaad = 0,54626 hektarit = 1/2 tiinu
1 Tallinna vakamaa = 400 ruutsülda = 0,16(6) tiinu = 0,49 Riia vakamaad = 0,1821 hektarit
1 tiin (dessantiin) = 2400 ruutsülda = 2,94 Riia vakamaad = 6 Tallinna vakamaad = 73,5 kapamaad = 10 925,4 m2
1 Riia tündrimaa = 35 kapamaad = 14 000 ruutküünart = 56 000 ruutjalga = 1,4 Riia vakamaad = 0,4762 tiinu = 0,520257 ha
1 Riia vakamaa = 25 kapamaad = 10 000 ruutküünart = 40 000 ruutjalga = 0,34 tiinu = 2,04 Tallinna vakamaad = 816,3265 ruutsülda – 0,37161216 ha
1 kapamaa = 1600 ruutjalga = 400 ruutküünart = 148,64 m2
1 ruut- ehk maamõõduküünar = 4 ruutjalga = 3716,05 cm2

Inglise pindalaühikudRedigeeri

1 Inglise ruutpenikoorem (mille of Land) = 640 aakrit = 2,59 km2
1 aaker = 160 ruut-perchi = 4840 ruutjardi
1 ruutjard = 9 ruutjalga = 0,84 m2
1 ruutjalg = 144 ruuttolli = 929 cm2
1 ruut-toll = 6,45 cm2

MahuühikudRedigeeri

Eestis tarvitatud mahuühikudRedigeeri

1 kantpenikoorem = 343 kantversta
1 kantverst = 125 000 000 kantsülda
1 kantsüld = 27 kantarssinat = 343 kantjalga = 9,712417 m3
1 kantarssin = 4096 kantverssokit = 0,35971914 m3
1 kantjalg = 1728 kanttolli = 0,028316084 m3
1 kanttoll = 1000 kantliini = 16,3866227 cm3
1 steer (ehitus- ja küttematerjali mõõt) = 1 m3

VedelikumõõdudRedigeeri

1 Tallinna ankur = 32,5 liitrit
1 Riia ankur = 38,2 liitrit
1 vaat = 40 pange = 492 liitrit
1 pang = 10 toopi = 12,3 liitrit
1 toop = 4 kortlit = 75 kanttolli = 1,23 liitrit
1 Tallinna pang = 10 Tallinna toopi = 13,3 liitrit
1 Tallinna toop = 4 Tallinna kortlit = 1,33 liitrit
1 Riia toop = 4 Riia kortlit = 1,087 liitrit
1 Vene toop = 4 Vene kortlit = 1,23 liitrit

ViljamõõdudRedigeeri

1 setvert = 8 setverikku = 3 Riia vakka = 6 Tallinna vakka = 209,91 liitrit
1 setverik = 8 karnitsat = 26,24 liitrit
1 karnits = 2,67 toopi = 200 kanttolli = 3,28 liitrit
1 Riia tünder = 2 Riia vakka = 12 külimittu = 108 toopi = 132,83 liitrit
1 Riia vakk (1923) = 6 külimittu = 54 toopi = 4,000 kanttolli = 66,42 liitrit
1 Riia vakk (varasem) = 54 toopi = 58,698 liitrit
1 Tallinna sälitus = 24 tündrit = 72 vakka
1 Tallinna vakk (1923) = 3 külimittu = 36 toopi = 2700 kanttolli = 44,28 liitrit
1 Tallinna vakk (varasem) = 36 toopi = 47,88 liitrit

HeinamõõdudRedigeeri

1 puud = 2 leisikat = 40 naela = 16,38112 kg
1 leisikas (pund) = 20 naela = 8,1905 kg
1 nael (marknael) = 409,51 grammi

Inglise mahuühikudRedigeeri

1 registertonn = 100 kantjalga = 2,832 m3
1 last = 10 quarterit = 29 079 liitrit
1 quarter = 8 bushelit = 290,79 liitrit
1 bushel = 4 pekki = 36,37 liitrit
1 pek = 2 gallonit = 9,0925 liitrit
1 gallon = 4 kvarti = 4,547 liitrit
1 kvart = 2 pinti = 1,1387 liitrit
1 pint = 4 gilli = 0,569 liitrit

MassiühikudRedigeeri

Eestis tarvitatud massiühikudRedigeeri

1 tonn = 61,05 puuda = 1015,5 kg
1 kaal = 10 puuda = 163,81 kg
1 puud = 2 punda (leisikat) = 40 naela = 16,381 kg
1 leisik (pund) = 20 naela = 8,1905 kg
1 nael = 32 loodi = 96 solotnikku = 409,528 g
1 lood = 3 solotnikku = 12,797 grammi
1 solotnik = 96 dooli = 4,265 grammi
1 apteegi nael = 84 solotnikku = 358,32 grammi
1 karaat = 0,2 g

Inglise massiühikudRedigeeri

1 tonn = 20 Inglise tsentnerit = 2240 Inglise naela (lbs) = 1016,0475 kg
1 Inglise tsentner – 112 Inglise naela (lbs) – 50,802 kg
1 Inglise nael (lbs) – 16 untsi – 7000 toygraini – 0,4536 kg
1 unts – 16 drahmi – 28,35 grammi

Teiste riikide massiühikudRedigeeri

1 Saksa tonn – 1000 kg
1 Saksa nael – 500 grammi
1 Saksa tsentner (ka Helveetsia tsentner, Taani tsentner) – 50 kg
1 Ameerika tonn – 2000 lbs – 907,1853 kg
1 Rooma nael (eri autorite järgi 322,56–327,453 g)

KiirusühikudRedigeeri

1 sõlm (kiirusühik) = 1 meremiil tunnis = 0,514 m/s

Paberikoguse ühikudRedigeeri

1 riis = 20 raamatut
1 raamat = 24 poognat (kirjutuspaberit)
1 raamat = 25 poognat (trükipaberit)

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. 647. Meetri- ja venesüsteemiliste mõõtude vahekorra seadus., Riigi Teataja, nr. 105, 29 detsember 1928

VälislingidRedigeeri

  • BALTISCHES JAHRBUCH 1910, Russisches Mass und Gewicht/ü)ie Metermasse, seite 72-73, DRUCK UND VERLAG. VON ALEXANDER GROSSET, RIGA