Vanade ja vähemlevinud mõõtühikute loend

Vanade ja vähem levinud mõõtühikute loend loetleb mitmesuguseid maailmas kasutusel olnud või kasutusel olevaid mõõtühikuid ja nende vasteid meetermõõdustikus.

1929. aasta 1. jaanuarist hakkas Eestis kehtima vanade mõõtühikute asemel meetermõõdustik.[1]

Pikkusühikud muuda

Eestis tarvitatud pikkusühikud muuda

 • 1 (vene) penikoorem = 7 versta ~ 7467,53 m
 • 1 verst = 500 sülda = 1,066783 km
 • 1 süld = 3 arssinat = 7 jalga = 4 küünart ~ 2,1335808 m
 • 1 Tallinna süld = umbes 160 sentimeetrit
 • 1 arssin = 16 verssokit = 28 tolli = 71 cm 1 1/5 mm (~71,12 cm)
 • 1 verssok = 4 cm 4 2/5 mm (~4,44 cm)
 • 1 jalg = 12 tolli = 30 cm 4 7/10 mm (~0,3048 m)
 • 1 toll = 10 liini = 2 cm 5 2/5 mm (~2,54 cm)
 • 1 liin = ~2,54 mm
 • 1 küünar = 3/4 arssinat = 21 tolli = 53 cm 3/10 mm (~0,5333 m)
 • 1 Lõuna-Eesti maamõõdu küünar = 2 jalga
 • 1 miil ~ 1609,344 m
 • 1 meremiil = 1852 m
 • 1 kaabeltau = 185,2 m
 • 1 merepenikoorem (meresõlm[küsitav][viide?]) = 1 meremiil = 1 verst 369 sülda = 1852 meetrit (kuni 1928. aastani 1854 meetrit)
 • 1 geograafiline penikoorem = 1/15 kraadi ekvaatoril = 6,956 versta

Inglise pikkusühikud muuda

 • 1 ljöö (league ) = 3 miili
 • 1 maamiil ehk miil = 880 fathomit = 1760 jardi = 1609,3149 m (=1,5097 versta)
 • 1 fathom = 2 jardi = 1,828767 m
 • 1 jard (yard) = 3 jalga = 0,9144 m
 • 1 Inglise meremiil = 1,85315 km

Teiste riikide pikkusühikud muuda

 • 1 Rootsi miil (mil) = 2 Rootsi metsamiili (skogsmil) = 10,3 versta = 36 000 jalga = 10 688 meetrit
 • 1 Soome penikoorem = 10 versta = 10 667 m
 • 1 Saksa penikoorem = 7,0304 versta = 7500 m
 • 1 Austria penikoorem = 7,1114 versta = 7585,94 m
 • 1 Taani penikoorem = 7,0093 versta = 7532,48 m
 • 1 Vana Prantsuse toas = 1,94904 meetrit = 6,39459 vene jalga
 • 1 Uus Prantsuse toas ~ 2 meetrit; uus Pariisi jalg = 1/3 meetrit


Pindalaühikud muuda

Eestis tarvitatud pindalaühikud muuda

 • 1 ruutpenikoorem = 49 ruutversta = 55,76405 km2
 • 1 ruutverst = 250 000 ruutsülda = 104 dessantiini = 1,13804181 km2
 • 1 ruutsüld = 9 ruutarssinat = 49 ruutjalga = 4,55216723 m2
 • 1 ruutarssin = 256 ruutverssokit = 5057,9636 cm2
 • 1 ruutverssok = 19,75767 cm2
 • 1 ruutjalg = 144 ruuttolli = 929,01372 cm2
 • 1 ruuttoll = 100 ruutliini = 6,4514842 cm2

Põllupindala ühikud muuda

 • 1 Eestimaa kubermangu Tallinna tündrimaa = 1200 ruutsülda = 3 Tallinna vakamaad = 1,47 Riia vakamaad = 0,54626 hektarit = 1/2 tiinu
 • 1 Tallinna vakamaa = 400 seitsmejalast sülda = 0,16(6) ehk 1/6-ik tiinu = 0,49 Riia vakamaad = 0,1821 hektarit
 • 1 tiin (dessantiin) = 2400 ruutsülda = 2,94 Riia vakamaad = 6 Tallinna vakamaad = 73,5 kapamaad = 10 925,4 m2
 • 1 tessatin ehk tiinemaa = 2400 ruutsülda, 1 ruutsüld – 9 arssinat ehk 49 ruutjalga, 1 arssin = 5 1/3 jalga[2]
 • 1 Liivimaa kubermangu Riia tündrimaa = 35 kapamaad = 14 000 ruutküünart = 56 000 ruutjalga = 1,4 Riia vakamaad = 0,4762 tiinu = 0,520257 ha
 • 1 Riia vakamaa = 25 kapamaad = 10 000 ruutküünart = 40 000 ruutjalga = 0,34 tiinu = 2,04 Tallinna vakamaad = 816,3265 ruutsülda – 0,37161216 ha
 • 1 kapamaa = 1600 ruutjalga = 400 ruutküünart = 148,64 m2
 • 1 ruut- ehk maamõõduküünar = 4 ruutjalga = 3716,05 cm2
 • 1 Kuramaa 1 vakamaa – 1/3 tessatini
 • 1 Soomemaa tündrimaa = 8 vakamaad = 32 koppi — 1/3 tessatini.
 • 1 Soomemaa tessatin = 2,94000 vakamaad = 1,09250 Prantsuse hektari = 2,69972 Inglise aakrit = 4,27890 Preisi morgeni.

Inglise pindalaühikud muuda

 • 1 Inglise ruutpenikoorem (mille of Land) = 640 aakrit = 2,59 km2
 • 1 aaker = 160 ruut-perchi = 4840 ruutjardi
 • 1 ruutjard = 9 ruutjalga = 0,84 m2
 • 1 ruutjalg = 144 ruuttolli = 929 cm2
 • 1 ruut-toll = 6,45 cm2

Mahuühikud muuda

Eestis tarvitatud mahuühikud muuda

 • 1 kantpenikoorem = 343 kantversta
 • 1 kantverst = 125 000 000 kantsülda
 • 1 kantsüld = 27 kantarssinat = 343 kantjalga = 9,712417 m3
 • 1 kantarssin = 4096 kantverssokit = 0,35971914 m3
 • 1 kantjalg = 1728 kanttolli = 0,028316084 m3
 • 1 kanttoll = 1000 kantliini = 16,3866227 cm3
 • 1 steer (ehitus- ja küttematerjali mõõt) = 1 m3

Vedelikumõõdud muuda

Viljamõõdud muuda

Heinamõõdud muuda

Inglise mahuühikud muuda

 • 1 registertonn = 100 kantjalga = 2,832 m3
 • 1 last = 10 quarterit = 29 079 liitrit
 • 1 quarter = 8 bushelit = 290,79 liitrit
 • 1 buššel = 4 pekki = 36,37 liitrit, Suurbritannia buššel on 36,3687 dm3 ja USA buššel on 35,2391 dm3
 • 1 pek = 2 gallonit = 9,0925 liitrit
 • 1 gallon = 4 kvarti = 4,547 liitrit
 • 1 kvart = 2 pinti = 1,1387 liitrit
 • 1 pint = 4 gilli = 0,569 liitrit

Massiühikud muuda

Eestis tarvitatud massiühikud muuda

Inglise massiühikud muuda

 • 1 tonn = 20 Inglise tsentnerit = 2240 Inglise naela (lbs) = 1016,0475 kg
 • 1 Inglise tsentner – 112 Inglise naela (lbs) – 50,802 kg
 • 1 Inglise nael (lbs) – 16 untsi – 7000 toygraini – 0,4536 kg
 • 1 unts – 16 drahmi – 28,35 grammi

Teiste riikide massiühikud muuda

Kiirusühikud muuda

Paberikoguse ühikud muuda

 • 1 riis = 20 raamatut
 • 1 raamat = 24 poognat (kirjutuspaberit)
 • 1 raamat = 25 poognat (trükipaberit)

Vaata ka muuda

Viited muuda

Välislingid muuda

 • BALTISCHES JAHRBUCH 1910, Russisches Mass und Gewicht/ü)ie Metermasse, seite 72-73, DRUCK UND VERLAG. VON ALEXANDER GROSSET, RIGA