Vanade ja vähemlevinud mõõtühikute loend

Vanade ja vähemlevinud mõõtühikute loend loetleb mitmesuguseid maailmas kasutusel olnud või kasutusel olevaid mõõtühikuid ja nende vasteid meetermõõdustikus.

PikkusühikudRedigeeri

Eestis tarvitatud pikkusühikudRedigeeri

1 (vene) penikoorem = 7 versta ~ 7467,53 m
1 verst = 500 sülda = 1,066783 km
1 süld = 3 arssinat = 7 jalga = 4 küünart ~ 2,1335808 m
1 Tallinna süld = umbes 160 sentimeetrit
1 arssin = 16 verssokit = 28 tolli = 71 cm 1 1/5 mm (~71,12 cm)
1 verssok = 4 cm 4 2/5 mm (~4,44 cm)
1 jalg = 12 tolli = 30 cm 4 7/10 mm (~0,3048 m)
1 toll = 10 liini = 2 cm 5 2/5 mm (~2,54 cm)
1 liin = ~2,54 mm
1 küünar = 3/4 arssinat = 21 tolli = 53 cm 3/10 mm (~0,5333 m)
1 Lõuna-Eesti maamõõdu küünar = 2 jalga
1 miil ~ 1609,344 m
1 meremiil = 1852 m
1 kaabeltau = 185,2 m
1 merepenikoorem (meresõlm[viide?]) = 1 meremiil = 1 verst 369 sülda = 1852 meetrit (kuni 1928. aastani 1854 meetrit)
1 geograafiline penikoorem = 1/15 kraadi ekvaatoril = 6,956 versta

Inglise pikkusühikudRedigeeri

1 Ljöö ( league ) = 3 miili
1 maamiil ehk miil = 880 fathomit = 1760 jardi = 1609,3149 m (=1,5097 versta)
1 fathom = 2 jardi = 1,828767 m
1 jard (yard) = 3 jalga = 0,9144 m
1 Inglise meremiil = 1,85315 km

Teiste riikide pikkusühikudRedigeeri

1 rootsi miil (mil) = 2 rootsi metsamiili (skogsmil) = 10,3 versta = 36000 jalga = 10688 m
1 soome penikoorem = 10 versta = 10667 m
1 saksa penikoorem = 7,0304 versta = 7500 m
1 austria penikoorem = 7,1114 versta = 7585,94 m
1 taani penikoorem = 7,0093 versta = 7532,48 m

PindalaühikudRedigeeri

Eestis tarvitatud pindalaühikudRedigeeri

1 ruutpenikoorem = 49 ruutversta = 55,76405 km2
1 ruutverst = 250 000 ruutsülda = 104 dessantiini = 1,13804181 km2
1 ruutsüld = 9 ruutarssinat = 49 ruutjalga = 4,55216723 m2
1 ruutarssin = 256 ruutversokkit = 5057,9636 cm2
1 ruutverssok = 19,75767 cm2
1 ruutjalg = 144 ruuttolli = 929,01372 cm2
1 ruuttoll = 100 ruutliini = 6,4514842 cm2

Põllupindala ühikudRedigeeri

1 tallinna tündrimaa = 1200 ruutsülda = 3 tallinna vakamaad = 1,47 riia vakamaad = 0,54626 ha = 1/2 tiinu
1 tallinna vakamaa = 400 ruutsülda = 0,16(6) tiinu = 0,49 riia vakamaad = 0,1821 ha
1 tiin (dessantiin) = 2400 ruutsülda = 2,94 riia vakamaad = 6 tallinna vakamaad = 73,5 kapamaad = 10 925,4 m2
1 riia tündrimaa = 35 kapamaad = 14 000 ruutküünart = 56 000 ruutjalga = 1,4 riia vakamaad = 0,4762 tiinu = 0,520257 ha
1 riia vakamaa = 25 kapamaad = 10 000 ruutküünart = 40 000 ruutjalga = 0,34 tiinu = 2,04 tallinna vakamaad = 816,3265 ruutsülda – 0,37161216 ha
1 kapamaa = 1600 ruutjalga = 400 ruutküünart = 148,64 m2
1 ruut- ehk maamõõduküünar = 4 ruutjalga = 3716,05 cm2

Inglise pindalaühikudRedigeeri

1 inglise ruutpenikoorem (mille of Land) = 640 aakrit = 2,59 km2
1 aaker = 160 ruut-perchi = 4840 ruutjardi
1 ruutjard = 9 ruutjalga = 0,84 m2
1 ruutjalg = 144 ruuttolli = 929 cm2
1 ruut-toll = 6,45 cm2

MahuühikudRedigeeri

Eestis tarvitatud mahuühikudRedigeeri

1 kantpenikoorem = 343 kantversta
1 kantverst = 125 000 000 kantsülda
1 kantsüld = 27 kantarssinat = 343 kantjalga = 9,712417 m3
1 kantarssin = 4096 kantverssokit = 0,35971914 m3
1 kantjalg = 1728 kanttolli = 0,028316084 m3
1 kanttoll = 1000 kantliini = 16,3866227 cm3
1 steer (ehitus- ja küttematerjali mõõt) = 1 m3

VedelikumõõdudRedigeeri

1 tallinna ankur = 32,5 liitrit
1 riia ankur = 38,2 liitrit
1 vaat = 40 pange = 492 liitrit
1 pang = 10 toopi = 12,3 liitrit
1 toop = 4 kortlit = 75 kanttolli = 1,23 liitrit
1 tallinna pang = 10 tallinna toopi = 13,3 liitrit
1 tallinna toop = 4 tallinna kortelit = 1,33 liitrit
1 riia toop = 4 riia kortlit = 1,087 liitrit
1 vene toop = 4 vene kortlit = 1,23 liitrit

ViljamõõdudRedigeeri

1 setvert = 8 setverikku = 3 riia vakka = 6 tallinna vakka = 209,91 liitrit
1 setverik = 8 karnitsat = 26,24 liitrit
1 karnits = 2,67 toopi = 200 kanttolli = 3,28 liitrit
1 riia tünder = 2 riia vakka = 12 külimittu = 108 toopi = 132,83 liitrit
1 riia vakk (1923) = 6 külimittu = 54 toopi = 4.000 kanttolli = 66,42 liitrit
1 riia vakk (varasem) = 54 toopi = 58,698 liitrit
1 tallinna sälitus = 24 tündrit = 72 vakka
1 tallinna vakk (1923) = 3 külimittu = 36 toopi = 2700 kanttolli = 44,28 liitrit
1 tallinna vakk (varasem) = 36 toopi = 47,88 liitrit

HeinamõõdudRedigeeri

1 puud = 2 leisikat = 40 naela = 16,38112 kg
1 leisikas (pund) = 20 naela = 8,1905 kg
1 nael (marknael) = 409,51 g.

Inglise mahuühikudRedigeeri

1 registertonn = 100 kantjalga = 2,832 m3
1 last = 10 quarterit = 29 079 liitrit
1 quarter = 8 bushelit = 290,79 liitrit
1 bushel = 4 pekki = 36,37 liitrit
1 pek = 2 gallonit = 9,0925 liitrit
1 gallon = 4 kvarti = 4,547 liitrit
1 kvart = 2 pinti = 1,1387 liitrit
1 pint = 4 gilli = 0,569 liitrit

MassiühikudRedigeeri

Eestis tarvitatud massiühikudRedigeeri

1 tonn = 61,05 puuda = 1015,5 kg
1 kaal = 10 puuda = 163,81 kg
1 puud = 2 punda (leisikat) = 40 naela = 16,381 kg
1 leisik (pund) = 20 naela = 8,1905 kg
1 nael = 32 loodi = 96 solotnikku = 409,528 g
1 lood = 3 solotnikku = 12,797 grammi
1 solotnik = 96 dooli = 4,265 grammi
1 apteegi nael = 84 solotnikku = 358,32 grammi
1 karaat = 0,2 g

Inglise massiühikudRedigeeri

1 tonn = 20 inglise tsentnerit = 2240 inglise naela (lbs) = 1016,0475 kg
1 inglise tsentner – 112 inglise naela (lbs) – 50,802 kg
1 inglise nael (lbs) – 16 untsi – 7000 toygraini – 0,4536 kg
1 unts – 16 drahmi – 28,35 grammi

Teiste riikide massiühikudRedigeeri

1 saksa tonn – 1000 kg
1 saksa nael – 500 grammi
1 saksa tsentner (ka helveetsia tsentner, daani tsentner) – 50 kg
1 ameerika tonn – 2000 lbs – 907,1853 kg
1 Rooma nael (eri autorite järgi 322,56–327,453 g)

KiirusühikudRedigeeri

1 sõlm (kiirusühik) = 1 meremiil tunnis = 0,514 m/s

Paberikoguse ühikudRedigeeri

1 riis = 20 raamatut
1 raamat = 24 poognat (kirjutuspaberit)
1 raamat = 25 poognat (trükipaberit)

Vaata kaRedigeeri