Vallaspant on vallasasjale seatud pandiõigus. Vallaspant jaguneb käsipandiks ja registerpandiks.

Vallaspandist räägib asjaõigusseaduse 2. peatükk.[1]

Viited muuda

Kirjandus muuda

  • Kõve, Villu (1993). Vallaspant. Juridica, 4, 87−89.