Valitsemine, ka valitsus, on võimu teostamine, riigijuhtimise ja elu korraldamine laiemas mõttes.

"Valitsuse" all mõeldakse eesti keeles enamasti täidesaatva võimu institutsiooni. Valitsus on valitsemise üks teostaja, kes peab arvestama ametiühingutega, kodanike ühendustega, rahvusvahelisete organisatsioonidega, hargmaiste korporatsioonidega, avaliku arvamusega ja kõige üldisemas mõttes rahvaga. Riigi osakaal valitsemises on aastatega vähenenud, kuid riigile kuulub jätkuvalt keskne roll selles. [1] Valitsemine võib toimuda ka ilma valitsuseta[2].

Valitsemisvormid muuda

  Pikemalt artiklis valitsemisvormid

Mõisavalitseja valitses mõisas inimesi mõisnikult saadud volituste piires.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Valitsemine ja hea valitsemine. Poliitikauuringute keskus PRAXIS. Konverentsikogumik, 2004
  2. Heywood, A. (2007). Politics. Basingstoke, New York, lk 6