Vahe-Eesti on Eesti maastikuvaldkond, mis jääb Lääne- ja Ida-Eesti maastikuvaldkonna vahele.

Vahe-Eesti territooriumi iseloomustab suur soostumus ja kõrge metsastatus.

Vahe-Eesti maastikuvaldkond jagatakse kolmeks maastikurajooniks:

Taimegeograafilise rajoneeringu järgi on Vahe-Eesti alla loetud Teodor Lippmaa järgi Kõrvemaa ja Soomaa – neid on käsitletud allvaldkondadena. Liivia-Maria Laasimer on eristanud Vahe-Eestis rabade ja lodumetsade rajooni.