Vaba elektron on elektron, mis lisaenergia tõttu on lahkunud aatomituuma mõju piirkonnast ja saab liikuda aatomitevahelises ruumis. Vaba elektroni energia on piisav, et väljuda ainest.

Vaata ka muuda