Võrumaa Teataja

(Ümber suunatud leheküljelt Võru Teataja)

Võru Teataja (varasemas kirjapildis Wõru Teataja) ka Võrumaa Teataja on Võrumaal ilmuv ajaleht.

Võrumaa Teataja
Tüüp Päevaleht
Väljaandja AS Võru Teataja
Peatoimetaja Kalev Annom
Asutatud 1913
Keel eesti
Toimetus Võru linn
Trükiarv Täisvärviline kuni 10 000

Ajalugu muuda

Võru esimese eestikeelse ajalehe Võru Teataja esimene number ilmus teisipäeval, 24. detsembril 1913. Esimene lehenumber trükiti Tartus Postimehe trükikojas ja ilmumissageduseks oli kord nädalas neljapäeviti, 1914. aastast alates kaks korda ja 1917. aastast kolm korda nädalas. Vastutavaks toimetajaks oli dr. Jaan Uudelt, väljaandjaks kohalik riigiametnik ja aktiivne seltskonnategelane Johan Jaason, tegelikult tegi lehte varem mitmele ajalehele kaastööd teinud Karl Kornel.

Kasvav vajadus eestikeelse ajalehe järele oli tekkinud seoses eestlaste seltsielu aktiviseerumisega linnas ja maakonnas. Võru Teataja lubas lühidalt teada anda poliitilistest sündmustest, ülevaateid Vene- ja välismaalt, samuti kirjutada, mis kodumaal tähelepanuväärset toimunud. Esimese numbri juhtkirjas kirjutatakse toimetuse püüdlustest: ”Teame väga hästi, et meie töö kerge ei ole, seda enam, et meil senini puhtakujulised maakonnalehed on puudunud ja Võru Teatajal esimese teerajaja ülesannet tuleb täita, aga niisama hästi teame, et meie töö tarvilik on.”

"Võru Teatajat kui rahvusmeelset häälekandjat (VT, 16. jaan. 1914) on lubanud kaastöödega toetada F. Ahven, J. Anso, instruktor Chr. Arro, apteeker K. Bergmann, velsker A. Daniel, instruktor E. Ertel; E. Feldveber, notarius cand. jur. K. Gabriel; J. Jaason, J. Kaarna, põlluteadlane F. Korrol, cand. jur. Kreideberg; T. Kopp, P. Leinbock, advokaat P. Luik, cand. jur. J. Lõo, cand. theol. J. Martensen, maamõõtja G. Meister, mesinik K. Mäekalda, dr. Mälton, advokaat K. Mätlik; J. Nirk, G. Prants, kirjanik H. Prants, dr. Piho; J. Semm, L. Lepp, apteeker H. Soo, ülemtalurahvakohtunik G. Taevere, advokaat J. Treumuth, dr. J. Uudelt, kirjanik J. Vahtra jt." Loetelu näitab, kuivõrd lühikese ajaga suutis lehetegijate ridadesse astuda hulk nimekaid Võru linna ja maakonna seltskonnategelasi. Need inimesed olid eestluse eestvedajad.

Võru Teataja ilmus vabalt ja kajastas rahumeelset elu vaid pool aastat. Siis algas esimene maailmasõda. Veel paar aastat ja Petrogradis puhkenud revolutsiooni tagajärjed jõudsid kiirelt ka Võrru. 3. detsembril 1917 Võru Teataja suleti, Võru täidesaatev komitee võttis vägivallaga üle lehe ja trükikoja, 9. detsembrist kuni 21. veebruarini 1918 trükiti Võrus 21 numbrit töörahva häälekandjat Rahva Hääl, selle esimese numbri toimetas G. Räppo.

Samal ajal kui bolševikud Võrus märatsesid, plaaniti rahvuslikes kihtides ja Võru Teataja lähikondlaste seas, kuidas vastulöök anda. Rahvuslikust mõttest kantud enamlastevastane ajaleht Vabadus pandi J. Semmi eestvõttel kokku ja trükiti Bergmanni trükikojas Tartus 5. jaanuaril 1918. Luba selleks ei saada, vastutava väljaandjana kirjutas lehele alla Võru maavanem A. Kohver.[1] Võrus jagati leht lugejatele 8. jaanuaril, ainsaks numbriks see jäigi.

1918. aasta alguskuudel jõuab Võru Teataja uuesti lugejateni, kuid mitte kauaks. Võrru saabunud saksa okupatsioonivõimude tingimused lehe toimetamiseks olid sedavõrd võimatud, et lehetegijad keeldusid koostööst. Leht suleti 28. mail. Kui okupatsioonivõimud olid Võrust läinud, kerkis taas päevakorda ajalehe väljaandmine. 6. detsembril 1919 ilmus Võru Teataja taas, aasta lõpuni anti välja 6 numbrit. Peagi sõlmiti Tartu rahu, mis tõi kaasa Eesti Vabariigi sünni.

1920ndate algul asutati Võru Teataja väljaandmiseks Võru Ajalehe Ühisus, selle põhikirja kinnitab Tartu-Võru Rahukohus 22. augustil 1922. Võru Ajalehe Ühisusse kuulusid Johan Jaason, Viktor Neuman, Johan Mõttus, Jaan Kääparin, Johan Semm, August Huik ja Jaan Treumuth.

16. juunil 1927 lõpetas Võru Ajalehtede Ühisus tegevuse. Asemele tuli poliitikategelane Jaan Tõnisson.

Enne kui Võru Teataja lõplikult hingusele läks, jõuti tähistada (16. dets. 1933) lehe 20. aastapäeva. Sel puhul ilmus leht viiepoognalisena värvitrükis.

1934. aastal on Võru Teatajast saanud Võru- ja Petserimaa ajaleht, seda kuni 5. detsembrini 1935, mil ilmus lehe viimane, 141. number.

Paralleelselt Võru Teatajaga alustas juba 3. oktoobril 1927 ilmumist teinegi ajaleht Wõru-Walga-Petserimaa häälekandja Elu, mille väljaandja oli kirjastusühisus Võrumaa Elu ja millel tuli lõpetada ilmumine 1940. aasta suvel, kui Eesti Vabariik annekteeriti ja Elu asemel hakkas Võrus ilmuma Töörahva Elu. mis on praeguse Võrumaa Teataja eellane, kuna varasem Võru Teataja oli ajalehe Elu konkurent.

Võru Teataja hakkas ilmuma 14. juulil 1941, selle esimene peatoimetaja oli eestimeelne mees Juhan Jaik, hiljem olid samas ametis O. Juul ja H. Sepp. Leht ilmus kolm korda nädalas teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval aastatel 1941–1944, väljaandjaks Kirjastus Eesti Ajaleht. 12. augustil 1944 ilmus Võrumaa Teataja viimane, 91. number. Järgmisel päeval, 13. augustil jõudis rinne Võrru ja Saksa väed taandusid.

Vahepealsetel nõukogude võimu aastatel ilmus Võrus taas Töörahva Elu.

Võru Teataja nimi võeti uuesti kasutusele esmanumbri ilmumisest täpselt 75 aastat hiljem – 24. detsembril 1988. Esialgu jätkati Töörahva Elu numeratsiooni. Ilmus neli numbrit (150–153). Toimetajaks oli Aare Urm, veel on ajaleht EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, 1989. aasta 151. numbrist see kiri päistiitlist kadus. 1990. aastal ilmus 152 numbrit, toimetas A. Urm, alates 46. numbrist peatoimetajana. 1991. aastal ja 1992.a. neli esimest numbrit on peatoimetajaks Aare Urm.

20. mail 1992 asutati Võru Teataja väljaandmiseks aktsiaselts Võru Teataja, selle juhatajaks valiti Kalev Annom. 25. mail 1992 sai Kalev Annomist ka peatoimetaja.

1995. aasta 1. numbrist taastati maakonnalehe ajalooline nimi Võrumaa Teataja.

Kuni 2014. aasta lõpuni tükiti Võru Teatajat / Võrumaa Teatajat AS Võru Täht trükikojas, alates 2015. aasta esimest numbrist Tartus Kroonpressis.

Toimetajad muuda

Kalev Annom (sündinud 21. märtsil 1952 Võrus), majandusajakirjanik. Töötas ajalehes Töörahva Elu 1973–1988. 1988. aastat alates Võru Teatajas; alates 20. maist 1992 AS Võru Teataja juhatuse liige, sama aasta 25. maist maakonnalehe Võru Teataja / Võrumaa Teataja peatoimetaja.

Kronoloogia muuda

 • 1913 Esimene Võru Teataja ilmus 24. dets. 1913. See trükiti Tartus Postimehe trükikojas. See esimene number moodustabki esimese aastakäigu. Lehte toimetas K. Kornel (hilisem Eesti Telegraafi Agentuuri direktor), vastutava toimetajana kirjutas alla dr. J. Uudelt, Juhan Jaason.
 • 1914 Ilmus 56 numbrit. Numbrid 1–15 toimetas Kornel, tema järel tuli van. adv. Kreideberg. Viimane töötas vaid 28. numbrini. Teda abistasid Jaan Lõo ja Johan Semm (Semmiste). J. Kreidebergi järel toimetas lehte kunstnik Jaan Vahtra. Agaramad kaastöölised: J. Semm, J. Lõo ja A. Tõllasepp. Lehte trükiti nüüd Võrus, algul 1200, hiljem 5000 ja enamgi eksemplari.
 • 1915 Ilmus 103 numbrit. Lehte hakkas toimetama adv. Johan Wiik, kes püsis 73. numbrini. Tema asemele asus Johan Semm. Aasta lõpus pidi tulema toimetajaks kirjanik Jaan Kärner, kuid ta loobus. Alates 85. numbrist kirjutas dr. Uudelti asemel vastutava toimetajana alla Juhan Jaason.
 • 1916 Ilmus 100 numbrit. Lehte toimetas Johan Semm, siis G. Räppo ja jällegi Johan Wiik. Alates 81. numbrist oli vastutav toimetaja J. Semm.
 • 1917 Ilmus 121 numbrit. Toimetas Johan Semm. Aprillis asus toimetusse van. adv. A. Aan, kes püsis kohal kuni lehe ülevõtmiseni enamlaste poolt. 3. detsembril võeti leht Võru soldatite ja saadikute täitevkomitee poolt üle, kes hakkasid välja andma Võru Teatajat Rahva Hääle nime all.
 • 1918 Ilmus 27 numbrit. Johan Semm vastutav toimetaja ja J. Lõo kaastoimetaja.
 • 1919 Ilmus ainult 6 numbrit 6. detsembrist alates Johan Semmi toimetusel.
 • 1920 Ilmus 10 numbrit J. Semmi vastutaval toimetusel. Aasta lõpus abistas Johan Semmi Paul Mitt. Väljaandja: Võru Ajalehe Ühisus.
 • 1921 Ilmus 145 numbrit, Johan Semmi vastutaval toimetusel ja Võru Ajalehe Ühisuse väljaandel. Johan Semmi abistavad Paul Mitt ja Bernhard Krug. Väljaandja: Võru Ajaehe Ühisus.
 • 1922 Ilmus 141 numbrit Johan Semmi vastutaval toimetusel ja Võru Ajalehe Ühisuse väljaandel. Toimetuses töötas ka Bernhard Krug.
 • 1923 Ilmus 138 numbrit Johan Semmi vastutaval toimetusel ja Võru Ajalehe Ühisuse väljaandel.
 • 1924 Ilmus 139 numbrit. Nr. 44. alates vastutav toimetaja Elmar Simm. Väljaandja: Võru Ajalehe Ühisus.
 • 1925 Ilmus 139 numbrit. Nr. 97. alates vastutav ja peatoimetaja Arthur Keller, hilisem rahaasjade direktor majandusministeeriumis. Toimetuse abijõuks Elmar Simm.
 • 1926 Ilmus 149 numbrit. Alates 139. numbrist oli vastutav toimetaja Heinrich Tamm ja abiks Elmar Simm.
 • 1927 Ilmus 148 numbrit. Alates 71, numbrist oli vastutav toimetaja Bernhard Ingel. Nr. 77 alates väljaandja: Jaan Tõnisson.
 • 1928 Ilmus 149 numbrit Bernhard Ingeli vastutaval toimetusel ja Jaan Tõnissoni väljaandel. Suvekuudest abitoimetajaks peale Elmar Simmi A. Peets, augustist alates K. Ehrmann.
 • 1929 Ilmus 147 numbrit. Sügisest alates vastutav toimetaja adv. Jaan Kokk, abiks K. Ehrmann.
 • 1930 Ilmus 147 numbrit. Alates 95. numbrist oli vastutav toimetaja Elmar Simm, abiks K. Ehrmann.
 • 1931 Ilmus 149 numbrit E. Simmi vastutaval toimetusel ja K. Ehrmanni kaastoimetusel. Väljaandja Jaan Tõnisson, alates nr. 37 Eesti Kirj.-Üh. Postimees.
 • 1932 Ilmus 149 numbrit. Nr. 99 alates peatoimetaja Th. Randvere, vastutav ja tegevtoimetaja K. Ehrmann, abiks K. Abel. Võru Ajalehe Ühisuse väljaanne.
 • 1933 Ilmus 146 numbrit. Ilmus Th. Randvere vastutaval toimetusel, tegevtoimetaja K. Ehrmann, abiks K. Abel ja P. Rattus. Võru Ajalehe Ühisuse väljaanne.
 • 1934 Ilmus 148 numbrit. Võru- ja Petserimaa ajaleht. Vastutav toimetaja Th. Randvere. Alates 10. numbrist vastutav ja tegevtoimetaja K. Ehrmann. Väljaandja: Võru Ajalehe Ühisus.
 • 1935 Ilmus 141 numbrit. Vastutav ja tegevtoimetaja K. Ehrmann. Väljaandja: Võru Ajalehe Ühisus. Võru- ja Petserimaa ajaleht, ilmus igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Viimane number Võru Teatajat ilmus 5. detsembril 1935.
 • 1941 14. juulil alustas ajaleht ilmumist Võrumaa Teataja nime all. Ilmus 71 numbrit. Peatoimetaja Juhan Jaik (nr 1-13). Sealt edasi vastutav ja tegevtoimetaja O. Juul. Väljaandja kahel esimesel numbril K-Ü Võrumaa Elu, hiljem Eesti Kirjastuse OÜ. Ilmus igal teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.
 • 1942 Ilmus 145 numbrit. Numbritel 1–20 pea- ja vastutav toimetaja O. Juul; nr 21-145 vastutav toimetaja J. Noormets. Väljaandja alates nr. 39 Haridusdirektoorium.
 • 1943 Ilmus 146 numbrit. Vastutav toimetaja J. Noormets, peatoimetaja H. Sepp. Väljaandja Kirjastus Eesti Ajaleht.
 • 1944 Ilmus 91 numbrit. Vastutav toimetaja J. Noormets, peatoimetaja O. Sepp. Väljaandja Kirjastus Eesti Ajaleht. Viimane number Võrumaa Teatajat ilmus 12. augustil 1944.
 • 1988 Võru Teataja tuleb lugeja ette taas 24. detsembril 1988. Aasta lõpuni ilmus 4 numbrit. Need kannavad veel Töörahva Elu järjekorranumbreid 150–153. Toimetaja Aare Urm. EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja. Kirjastuse Perioodika väljaanne. Trükikoja Täht trükk.
 • 1989 Ilmus 153 numbrit. Toimetaja A. Urm. Numbriga 151 kadus päistiitlist viide partei rajoonikomitee ja rahvasaadikute nõukogu häälekandjaks olemise kohta. Kirjastuse Perioodika väljaanne.
 • 1990 Ilmus 152 numbrit. Toimetaja A. Urm, alates 46. numbrist ametinimetusega "peatoimetaja". Kirjastus Perioodika.
 • 1991 Ilmus 141 numbrit. Peatoimetaja A. Urm. Viimast korda on 29. oktoobril lehes nr. 121 (7309) sulgudes Töörahva Elu suur number. Numbriga 64 kadus päistiitlist märge maakonnaleheks olemise kohta, see taastati 1993. aasta septembris. Kirjastuse Perioodika väljaanne.
 • 1992 Ilmus 143 numbrit. Peatoimetaja kuni 4. numbrini Aare Urm. 20. mail 1992 asutati Võru Teataja väljaandmiseks aktsiaselts Võru Teataja. Juhatuse liikmeks ja peatoimetajaks valiti Kalev Annom, kes peatoimetajana kirjutas esimest korda alla lehele nr. 55 28. mail. Kirjastuselt Perioodika läheb väljaandmine üle AS-ile Võru Teataja. Ka trükikoda muudab omandit ja lehte trükib alates sügisest AS Võru Täht
 • 1993–1994 Aastas ilmus 148–152 numbrit. Peatoimetaja Kalev Annom. Väljaandja AS Võru Teataja.
 • 1995 Ilmus 150 numbrit. Alates 1. numbrist taastati ajalooline nimi Võrumaa Teataja. Peatoimetaja Kalev Annom. Väljaandja AS Võru Teataja.
 • 1996–2013 Ilmus 148–151 numbrit. Peatoimetaja Kalev Annom. Väljaandja AS Võru Teataja.
 • 2014 Ilmus 148 numbrit. Peatoimetaja Kalev Annom. Väljaandja AS Võru Teataja. Viimase numbriga lõpetati ajalehe trükkimine AS-s Võru Täht.
 • 2015 Ilmus 148 numbrit. Peatoimetaja Kalev Annom. Väljaandja AS Võru Teataja. Alates 1. numbrist trükiti ajalehte Tartus Kroonpressis.

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

 • Eestikeelne ajakirjandus 1766–1940 II, O-Ü Eesti Akadeemiline Selts; Tln 2002
 • Võru linna ajalugu, Pullat, R, Tln, 1984
 • Võru Teataja juubelinumber, 16. dets.1933
 • Sikk, H. ”Võru Teataja” tegijad läbi aegade (1913–1933), Võru Teataja, 1993, 24. dets., lk.3

Välislingid muuda

 1. J. Panius-Semmiste mälestusteraamat „Sõja ja revolutsiooni keerises”, 1933, lk 114