Võrkroodne leht

Võrkroodne leht on leht, mille rood moodustavad võrgustiku.

Võrkroodne leht

Vaata ka muuda