Värvisüsteem on kahemõõtmeline diagramm või kolmemõõtmeline mudel, mis kaardistab värvidevahelisi seoseid ja klassifitseerib värvid teatud omaduste põhjal standardiseeritud süsteemi. Kitsamas mõistes tähendab värvisüsteem mudelit, mille abil saab väikesest hulgast primaarvärvidest tuletada kõik ülejäänud värvid (aditiivsele ja subtraktiivsele värvisünteesile tuginevad RGB- ja RYB- või CMY-mudel).

Newtoni värviring
Goethe värviring (Farbkreis)
Charles Blanc'i värvitäht
Runge värvikera (Farbenkugel)
Ostwaldi värvisüsteem
Munselli värviring
Munselli värvipuu kolmemõõtmeline mudel
NCS värvisüsteemis lõik G30Y
RGB värvikoordinaatide joonis

Värvide süstematiseerimise peamiseks eesmärgiks on anda iga värvi objektiivne identifikatsioon. Sageli annab see ka võimaluse leida värvidevahelised harmoonilised seosed. Varaseimad värvisüsteemid olid kahemõõtmelised diagrammid, mis kujutasid värvide suhet ringis või hulknurgas. Erinevatele värvide korrastamise katsetustele ajaloos on iseloomulik, et erinevused tekkisid eri valdkondade erinevatest eesmärkidest. Näiteid:

Kui mõisteti, et värvi täpseks määratlemiseks läheb vaja kolme mõõdetavat põhikarakteristikut (värvitoon, kromaatilisus ja heledus/tumedus), hakati esitama kolmemõõtmelisi mudeleid.

Värvisüsteemide kronoloogilised loetelud muuda

Kahemõõtmelised värvidiagrammid muuda

 • 1704 Isaac Newtoni värviring
 • 1758 Tobias Mayeri värvikolmnurk
 • 1769 Moses Harrise prismaatiline värviskaala
 • 1772 Heinrich Lamberti värvipüramiid
 • 1809 James Sowerby kromaatiline skaala
 • 1810 Johann Wolfgang von Goethe värviring
 • 1816 Matthias Klotzi värvidiagramm
 • 1826 Charles Hayteri "kompendium"
 • 1828 David Ramses Hay värvidiagramm
 • 1835 George Fieldi ekvivalentsusdiagramm
 • 1855 Michel Eugène Chevreuli kromaatiline diagramm
 • 1859 James Clerk Maxwelli RGB-kolmnurk
 • 1860 Guido Schreiberi värvikolmnurk
 • 1860 Hermann v Helmholtzi diagramm
 • 1862 Rudolf Adamsi värvitäht
 • 1866 Ernst Brücke värvidiagramm
 • 1868 William Bensoni baasvärvid
 • 1874 Wilhelm Wundti värvidiagram
 • 1874 Ewald Heringi algvärvide ring
 • 1874 Wilhelm v Bezoldi värvidiagramm
 • 1879 Ogden Roodi kontrastdiagramm
 • 1900 George Henry Hursti värvidiagramm
 • 1919 Adolf Hölzeli värviring
 • 1921 Johannes Itteni värvitäht
 • 1924 Paul Klee "totaalsuse kaanon"
 • 1969 Johannes Pawliki värvidiagramm
 • 1978 Harald Küppersi värvidiagramm ja värviatlas
 • 1979 Heinrich Frielingi värvidiagramm
 • 1996 HP ja Microsofti sRGB

Kolmemõõtmelised värvisüsteemid muuda

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

 • M. Tammert. Värviteooria. 2017. ISBN 978-9949-81-720-7
 • R. G. Kuehni. Color Space and Its Divisions: Color Order from Antiquity to the Present. 2003

Välislingid muuda