Vähemuse mõju teooria

Vähemuse mõju teooria on Serge Moscovici välja töötatud teooria, kes väitis Gabriel Tarde’i töödest lähtudes, et enamus mõjukatest sotsiaalsetest liikumistest (kristlus, budism, natsism) on saanud alguse aktiivsetest üksikindiviididest või väikestest gruppidest ning et ilma kindlameelse vähemuseta poleks meil innovatsiooni ega sotsiaalseid muutusi.

Ta oli kriitiline sotsiaalse mõju Solomon Aschi eksperimentide alusel tehtud järeldustel põhinevate selgituste suhtes, sest tema hinnangul võivad sõltuvalt oma ideede esitamise viisist mõjutada gruppe nii enamus kui vähemus. Ta näitas oma samalaadses eksperimendis, kuidas kooskõlalistest argumentidest lähtuvalt tegutsevad aktiivse vähemuse liikmed suudavad enamust veenda. Vähemusgrupp veenab enamust konversiooni kaudu seistes järjekindlalt oma seisukoha õigsuse eest.

KirjandusRedigeeri

  • Social influence, conformity bias and the study of active minorities (koos Claude Faucheux’ga). Väljaandes: Advances in Experimental Social Psychology, kd. 6 (toimetaja Leonard Berkowitz), New York: Academic Press, 1972.
  • Social influence and social change. London: Academic Press, 1976.
  • Psychologie des minorités actives, University Press of France, 1979.
  • Perspectives on Minority Influence (toimetanud koos Gabriel Mugny ja Eddy van Avermaega), Cambridge University Press, 1985/2008.