Uusinstitutsionalism

(Ümber suunatud leheküljelt Uus institutsionalism)

Uusinstitutsionalism ehk neoinstitutsionalism on teooria, mis keskendub institutsioonide sotsioloogilisele käsitlusele: viisidele, kuidas need suhtlevad ja mõjutavad ühiskonda.

Uusinstitutsionalism vaatleb institutsioone väljaspool tavapärast majandusteaduslikku käsitlust, selgitades, miks paljud firmad arendavad eri algupäradele vaatamata välja sarnase organisatsioonistruktuuri (isomorfism) ning kuidas nad kujundavad üksikliikmete käitumist.

Üks uusinstitutsionalismi põhiesindajaid Douglass North pälvis oma kirjutiste eest Nobeli auhinna.

Sotsioloogilist või poliitilist uusinstitutsionalismi ei tohiks ajada segi uusinstitutsionaalse majandusteadusega.