Uudissõna on keeles ühesõnaline neologism ehk uudiskeelend. See võib olla suhteliselt hiljuti käibele tulnud sõna või alles soovitatav keelend.

Uudissõnade näiteid: faksima, õendus, euroskeptik, erastamisväärtpaberid, kepikõnd, kobarkino, mälupulk, naabrivalve, pensionisammas, perearst, piraatkassett, riiulifirma, turvavärav (kaubamajas), keskkonnahoidlik.[1]

Uudissõna olelusvõitlus

muuda

Pole teada, kui pikka ajavahemikku mõeldakse määratlusega "suhteliselt hiljuti" uudissõnade kontekstis, kuid kõik uued sõnad on algul olnud uudissõnad, kuni nad kas kinnistuvad sõnavarra või unustatakse.

Keeleteadlane ja luuletaja Joel Sang on pakkunud ettevaatlikult: "Neologismide stilistiline kodunemine võib võtta aastakümneid," kuid nentinud paratamatusena: "Igatahes jääb neologismidele tükiks ajaks mingi steriilne varjund, pleki mekk."[2]

Näide: uudissõna "taristu"

muuda
 1. Sõna, millega Andres Valdre võitis 2010. aastal "Presidendi sõnavõistluse" ehk sõnause[3], kirjakeelestus kiiresti: jõudis juba 2013. aasta ÕS-i[4] ning kohemaid ka paljudesse õigusaktidesse – UUDISSÕNA TUNNUSTATI JA SEE VÕETI KIRJAKEELSENA KASUTUSELE;
 2. riigi valitsusele meeldis see sõna sedavõrd, et senisest "majandus- ja kommunikatsiooniministrist" tehti 2015. aastal "majandus- ja taristuminister" – UUDISSÕNA SAI POLIITILISE HEAKSKIIDU;
 3. sõna jõudis Euroopa Liidu tekstide tõlgete toel Euroopa Liidu terminibaasi IATE[5] ning omakorda IATE toel muudesse Euroopa Liidu tekstidesse ja Eesti õigusaktidesse – UUDISSÕNA KINNISTATI KAHEPOOLSELT NN EUROKEELDE;
 4. sõna abil toodeti uusi liitsõnu ja tuletisi (nt IATE-s on olemas terminid "roheline taristu", "taristu teenusena", "maapealne taristu", "passiivne taristu", "avaliku võtme taristu", "e-tervise digitaalteenuse taristu", "e-taristu", "raudteetaristu", "energiataristu", "taristuettevõtja", "teadustaristu", "lairibataristu", "ülemaailmne taristukeskus", "jäätmekäitlustaristu" jne)[6] – UUDISSÕNA KINNISTATI PALJUNDAMISEGA PALJUDES VALDKONDADES;
 5. samas kanti sõna "taristu" eelistermini "infrastruktuur" sünonüümina kohemaid ka sõjanduse terminibaasidesse Militerm ja NATOTerm, kuid kustutati 2015. aastal NATOTermist – et seda NATO kontekstis enam ei kasutataks, vaid unustataks – UUDISSÕNA KATSETATI, KUID HEIDETI KÕRVALE;[7]
 6. kuid paljud mittekeeleinimesed ei suutnud selle uudissõnaga harjuda ning nii tuli sõna "taristu" kõige koledamate eestikeelsete sõnade rahvahääletusel ehk võistlusel "Kolesõna" nii 2012. kui ka 2013. aastal "auhinnalisele teisele kohale" ning figureeris kolesõnakandidaatide seas ka järgmistel aastatel – UUDISSÕNA VIHATI.[8]


Uudissõnaettepanekute näiteid

muuda
 • turvik – kondoom
 • nuhvel – nutitahvel, tahvelarvuti
 • murdrakis – ingl killer application
 • kõnemihkel – kõnejuht
 • libamure – pseudoprobleem
 • värkvõrk, nutivõrknutistu, asjade internet
 • äkne – viraalne
 • sõelus – casting
 • sälg e särtsjälg – digiallkiri
 • juhati – GPS-seade
 • teablema – guugeldama
 • rõivaleid – kasutatud rõivaste pood
 • kuvapelg, kuvapelgur – inimene, kellele ei meeldi, kui teda filmitakse või pildistatakse
 • õpeti – kasutusjuhend
 • nuppel – kaugjuhtimispult
 • klahvel – klaviatuur
 • vuntsik – krevett
 • mobla, lobla – vanem mobiiltelefon, millel ei ole internetivalmidust
 • meditar – meditsiiniõde
 • uurdearstotorinolarüngoloog ehk kõrva-, nina- ja kurguarst
 • vajatu – vajadusetu, ebavajalik, mittevajalik
 • teemaliug – offtopic ("Ma ütlen sulle teemaliuges, et...)
 • nuusak – pabertaskurätik
 • paksik – pakiautomaat
 • koodik – PIN-kalkulaator
 • ruudik – QR-kood
 • laenuti – raamatukogust laenutatud raamat, ese
 • modima – modifitseerima
 • trimp – pits (joogimõõt; ingl shot)
 • püstkoomik – ingl stand-up comedian
 • püstkoom, püstkomöödia – ingl stand-up comedy
 • lainelõikur – surfar
 • lõiklema – surfima
 • velor – velotrenažöör
 • võbe – vaib, vibe
 • virgatsvõime – delekraatia, liquid democracy
 • tehistõelisus – virtuaalne reaalsus
 • õnnikud – õed-vennad
 • elukaasa – elukaaslane

Märkus. Siinsed uudissõnaettepanekute näited on sõnavõistlustele või EKI-le laekunud ettepanekud,
mitte eesti kirjakeelde arvatud sõnad. Eesti kirjakeele normi alus on eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS),
mille uusim versioon pärineb 2018. aastast.[9]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. [http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?id=514&p=6&p1=3 Uudissõnu. Eesti keele käsiraamat (elektrooniline, vaadatud 31.03.2020).
 2. Joel Sang. Inetusvõistlused. Keel ja Kirjandus. 2014 / nr 5.
 3. Presidendi sõnavõistluse võitis sõna "taristu". ERR Uudised, 02.12.2010.
 4. ÕS 2013[alaline kõdulink] EKI portaalis.
 5. Euroopa Liidu terminibaas IATE.
 6. Sõna infrastructure eestikeelsed vasted Euroopa Liidu terminibaasis IATE.
 7. Sõna "taristu" Sõnaveebis. Vaadatud 31.03.2020.
 8. Joel Sang. Inetusvõistlused. Keel ja Kirjandus. 2014 / nr 5.
 9. ÕS 2018 e-väljaande asukoht.

Kirjandus

muuda