Udusulestik

Udusulestik on sulestik, mis tekib lindudel pärast munast koorumist.