Tuulepealne külg

Tuulepealne külg on objekti see külg, kust poolt puhub tuul.

Näited muuda

  • Tuulepealsed nõlvad on sademeterohkemad kui tuulealused nõlvad. Õhk nõlva pidi üles liikudes jahtub, veeaur kondenseerub, võivad tekkida pilved ja sadada.
  • Vihma puhul saab maja tuulepealne külg märjemaks kui tuulealune.

Vaata ka muuda