Tundeelu tuimenemine

Tundeelu tuimenemine on emotsionaalse reaktiivsuse häire – inimene ei reageeri tundeliselt piisavalt intensiivselt välismõjuritele. See väljendub ükskõiksuses nii enese kui ka ümbritseva suhtes. Inimene ei pööra enam endale ja teistele tähelepanu. Näiteks:

  • ema ei huvita tema haige lapse käekäik;
  • inimest ei huvita enam tema enda tulevik.

Teoreetiliselt on võimalik, et inimene sureb nälga, kuna toidupuudus ei tekita temas emotsionaalset reaktsiooni. Tundeelu tuimenemine esineb sageli skisofreenia korral.

Eristatakse kahte tundeelu tuimenemise intensiivsuse taset:

  1. hüpopaatia – mõningane tundeelu tuimenemine;
  2. apaatia – täielik tundeelu tuimenemine.