Tudengite teatripäevad

Tudengite teatripäevad on Viljandis toimuv iga-aastane rahvusvaheline ja kultuuriline harrastusteatrite festival, mis leiab aset veebruarikuus Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.[1]

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Viljandi kultuuriakadeemia (Viljandi Culture Academy) on Tartu Ülikooli üksusena rahvusvaheliselt tunnustatud pärimuskultuuri edendaja, omakultuuri kontseptsiooni kandja, regionaalne haridus-, loome- ja arenduskeskus ning arvamusliider Eesti ühiskonnas. [2]

Festivali missioon muuda

Teatrifestival on suunatud tudengitele erinevatest riikidest ja linnadest ning seda korraldavad Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava tudengid, kelle peamine eesmärk on jätkata Eesti tudengiteatreid ja teatrihuvilisi üliõpilasi ühendava festivali traditsiooni. Birgit Sitska[1] on oma lõputöös toonud näitena välja alljärgnevad tudengite teatripäevade eesmärgid.

 1. Üliõpilastel on võimalus oma teatriharrastust eksponeerida üleriigilisel tasandil.
 2. Festival annab ülevaate Eesti tudengiteatrite ja muude loominguliste tudengi koosluste arengust.
 3. Motiveeritud ja elav harrastusteatrite tegevus kõrgkoolides.
 4. Edendada ühiste huvidega noorte suhtlust erinevate kõrgkoolide vahel.
 5. Tudengiteatrite olemasolu teavitus laiemale üldsusele.
 6. Koostöö Eestis toimuvate tudengisündmuste korraldajatega.

Tudengi teatripäevade missioon loodi 2012. aastal tolleaegse peakorraldaja Kristin Viljamaa poolt ning see on püsinud tänaseni muutumatuna.[1]

Festivali raames saavad kultuurikorralduse õppekava tudengid areneda oma praktilisi oskusi sündmuse läbiviimisel  ning soovi korral ka viimasel aastal teha festivaliga seoses seminaritöö. Tudengite teatripäevad on ainukene Eestis nii suuremahuline teatrifestival, kus saavad osaleda rahvusvahelised kui ka kodumaised tudengite harrastusteatrite trupid. Lisaks etendustele ja aruteludele toimuvad ka igal aastal erinevad õpitoad. [1]

Ajalugu muuda

Tudengite teatripäevad toimusid esimest korda 2003. aasta veebruaris.  Festivali asutajaks oli Katrin Nielsen, kes oli Viljandi Kultuurikolledži huvijuhtloovtegevuse õppejõud ning lisaks sellele andis ka draamaõpetuse tunde. Draamaõpetuse tundide raames valmisid lühikesed lavastused, mida ei olnud kuskil ette kanda. Esinemissoovi alusel alustaski Nielsen tudengiteatrite päevi. Esimese festivali eestvedajateks olid lisaks temale ka tudengid Kaja Hirv ja Vilja Rebane, kes näitasid üles aktiivsust ja soovi seda festivali edasi korraldada, mistõttu ongi sellest ajast peale festivali eestvedajateks just tudengid.[3]

Algselt oli festivali nimeks tudengiteatrite päevad, aga projekti sooviti mõtteliselt ja sõnaliselt laiendada, et festival oleks kõigile huvilistele tudengitele, mitte ainult tudengiteatritele. Nimeline muudatus toimus 2007. aastal ehk viiendal toimumisaastal.[3]

Kontseptsioon muuda

Tudengite teatripäevad kestavad kolm päeva veebruarikuus ehk kevadsemestri alguses. Festival toimub Viljandi linnas, mille ajal avaldab sündmus turundusliku mõju mitmetele Viljandis tegutsevatele ettevõtetele ja asutustele. [4] Pika aja vältel on teatripäevi läbi viidud koostöös paljude mittetulundusühingute ja Viljandi linnas tegutsevate asutustega, näiteks Teatrilabor, MTÜ Kultuur Aitab Hingata, Viljandi Avatud Noortetuba, Viljandi Linnaraamatukogu, MTÜ UUP! ja kultuuriakadeemia on kõik seotud või seotud olnud tudengite teatripäevadega.[3]

Festivali formaat on aastate jooksul jäänud suuresti samaks. Kolmepäevase festivali vältel esinevad trupid nii Eestist kui välismaalt, lisaks erinevad töötoad ja arutelud ning sündmus lõpeb traditsiooniliselt suure õhtuse peoga ehk Festivali Klubiga. [4]

Tudengi teatripäevadest on iga-aastaselt osa võtnud Tallinna Tehnikaülikooli T-Teater, RUUTU10 improteater, Tartu Ülikooli Üliõpilasteater, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži tudengiteater K-äng2 ja Tallinna Ülikooli Üliõpilasteater TYYT. [5]

    Rahvusvaheliseks muutus festival aastast 2010, kui festivalil hakkasid käima ka trupid Soomest, Lätist ja Leedust.Välismaistest truppidest on kõige sagedamini festivalil osalenud Helsingist külla tulnud Ylioppilasteatteri ja Kellariteatteri.[3]

   Festival ei ole võistlus, sest ainuke auhind on publiku lemmik. [6] Tudengitele annavad lavastuste eest tagasisidet teatri professionaalidest Kolm Tarka, kelleks on Eesti näitlejad, lavastajad, kirjanikud ja kultuuritegelased. Kolm Tarka annavad peale igat lavastust nõu nähtud lavastuse kohta ja avaldavad oma arvamust.[4] Kolme Targana on tudengite teatripäevadel osalenud Kata Riina Luide, Veljo Reinik, Jaanika Juhanson, Karol Kuntsel, Vallo Kirs, Mait Joorits ja teised. [1] Viimati toimunud 2022. aasta festivali Kolmeks Targaks olid Viljandi näitleja Lauli Koppelmaa, lavastaja Andres Noormets ja Viljandi Kultuuriakadeemia lavastajatöö erialaõppejõud, varasem Musta Kasti lavastaja ja harrastusteatrite liikumise eestkõneleja Lennart Peep. [5]

  2022. aasta festivali sihtrühma kuulusid peale tudengite ka veel kooliteatrite trupid, sest mitmed harrastusteatrite trupid ei saanud koroonakriisi ajal piisavalt proove teha ega julgenud seetõttu festivalil lavale astuda. [5]

 Tudengite teatripäevi korraldavad peamiselt TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 10–25-liikmeline tudengite meeskond, kuhu kuulub: projektijuht, programmipealik, turunduspealik, tehnikapealik, pressipealik, Eesti truppide koordinaator, välistruppide koordinaator, melupealik, sponsorluspealik, infopealik ja olmepealik. Meeskonna edu saavutatakse sageli ka selle kaudu, et kasutatakse ära iga inimese kõige tugevamad küljed. [4]

Koroona kriisi teatriseminar muuda

Maailma tabanud koroona kriisi ajal pidid 19. tudengite teatripäevi korraldavad tudengid vastastiku seisma karantiini olukorraga. Koroona statistikaid jälgides lükati pingelise aja tõttu festivali esialgne programm aprillikuu lõppu. Plaan oli festivali pidada vähendatud publikuga ning esitada teatritruppide lavastused veebivahendusel. Märtsis kehtima hakanud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangute tagajärjel ei saanud ka see plaan teoks ning saadi kinnitus, et festival jääb ära.[7]

   Soovist traditsiooni jätkata, korraldati tavapärase festivali asemel teatriseminar, mis toimus 1. mail 2022. Teatriseminar kestis ühe päeva Zoomi vahendusel. Programm algas avamisega, mille järel sai osa võtta paneeldiskussioonist, kus räägiti festivali algusaastatest ja kujunemisest. Soov oli seminarist osavõtjatele pakkuda siiski ka muusikalist kogemust ning huumorit seega seminaril esinesid veebiteel ka Viljandi kultuuriakadeemia tudengitest muusikud. Seminari lõpetas Sander Õiguse püstijalakomöödia etendusega.[7]

  19. aasta Tudengite teatripäevade peakorraldaja Johann Sirel on oma lõputöö tulemuste all kirjutanud: “Tulemustest kõige olulisem on see, et hoolimata festivali ära jäämisest me suutsime Tudengite Teatriseminariga üleval hoida teatrifestivali järjepidevust. Me olime pildis ja me pakkusime teatritruppidele seda ühtekuuluvustunnet, mida see festival on aastatega neis tekitanud” [7]

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Sitska, B.(2020). Teatrifestival “Tudengite teatripäevad 2019” [Loov-praktiline lõputöö] Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. DSpace. https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/67652/sitska.birgit_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. (2021). Viljandi kultuuriakadeemia põhikiri. lhttps://viljandi.ut.ee/sites/default/files/2022-04/kehtib_alates_01_01_2021_viljandi_kultuuriakadeemia_pohikiri.pdf
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Känd, H. (2011). 9. Tudengite Teatripäevad [Lõputöö]. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.DSpace. https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17865/kand_hannele_2011.pdf?sequence=5&isAllowed=n
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Kalda, M, C. (2021). Teatrifestival “Tudengite teatripäevad 2020” [Loov-praktiline lõputöö] Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. DSpace. https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/72197/Kalda.MargusChristopher_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. 5,0 5,1 5,2 Semevsky, L. (2022). Tudengite Teatripäevad 2022. [Loov-praktiline lõputöö] Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. DSpace. https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/82358/semevsky.%20laura_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 6. Kaugema, T. (2017). Teater. Pealelend - Liina Koitla, tudengite teatripäevade peakorraldaja. Sirp. https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/pealelend-liina-koitla-tudengite-teatripaevade-peakorraldaja/
 7. 7,0 7,1 7,2 Sirel, J. (2021). 19. Tudengite Teatripäevade korraldamine. [Lõputöö]. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.DSpace.https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/72201/Sirel.Johann_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y