See artikkel räägib tsitaatidest üldkeelses tähenduses; keelefilosoofia mõiste kohta vaata artiklit Tsiteerimine (filosoofia)

Tsitaat on teksti paigutatud lõik, mis pärineb algselt teisest kirjalikust või suulisest tekstist või sama teksti teisest osast. Tavaliselt tõstetakse selline lõik esile, paigutades selle jutumärkidesse või kursiivi, kasutades taanet põhiteksti suhtes, raamistust või muid kujundusvõtteid.

Teaduses ja ajakirjanduses on kombeks näidata ära tekstilõigu autor, allikas või mõlemad. Mõnikord esitatakse tsiteeritav tekstilõik väljajätetega, koos tsiteerija (või toimetaja) märkustega või rõhutustega tsiteeritud tekstilõigu sees. Tsitaat võib olla ka tõlgitud.

Vaata ka

muuda