Triivium (ladina keeles trivium < tri 'kolm' + via 'tee', tõlkes 'koht, kus kolm teed kohtuvad'[1]) oli Vana-Roomas ja keskajal seitsme vaba kunsti alamaste.[2]

Ajalugu

muuda

5. sajandil, peale barbarite sissetungi Rooma aladele, toimus teaduse, hariduse ja kultuuri suur langus, kuid kiriku roll nende valdkondade edendamisel kasvas. Antiikaja teadused jagati seitsmeks vabaks kunstiks. Sajand hiljem liigendati need triiviumiks, mille alla kuulusid grammatika, retoorika ja dialektika, ning kvadriiviumiks, mis koosnes järgmistest õppeainetest: aritmeetika, geomeetria, astronoomia ja muusika.[3] Triivium oli keskajal humanitaarteadmiste kogumiskoht.[4]

Triiviumit nimetatakse sõnakunstiks, kuna see keskendub eri viisidele, kuidas saab sõnu kasutada. Kolm selles sisalduvat õppeainet on omavahel seotud: grammatikat kasutatakse loogikas, mida omakorda kasutatakse retoorikas.[5]

Kolm vaba kunsti

muuda

Grammatika

muuda
  Pikemalt artiklis Grammatika

Grammatikat pidi ülikooli teadlane õppima terve aasta, mille jooksul õpiti nii rääkimise, kirjutamise kui ka häälduse kunsti. Analüüsiti, õpiti pähe ja kirjutati oma tekste.[6]

Retoorika

muuda
  Pikemalt artiklis Retoorika

Retoorika kaudu õpiti end selgelt ja veenvalt väljendama. See aine oli kasulik just vaimulikele, kellelt oodati selgeid jutlusi.[6]

Dialektika

muuda
  Pikemalt artiklis Dialektika

Loogikas olid kesksel kohal Aristotelese ja Boethiuse kirjutised, mille kaudu õpetati oskust õigesti mõelda. Näiteks õpetati ideed aktuaalsest loogikast: võib teada, et midagi on tõsi ka siis, kui puuduvad tõendid selle kohta, miks see nii on.[6]

Tänapäevane kasutus

muuda

Modernse semiootika üks rajaja Ch. Morris on täheldanud, et triiviumi osad ühtivad praeguse aja semiootikaga: grammatika ja süntaktika uurivad märgi ja märgi suhet, dialektika ja semantika märgi suhet tähendusega ning retoorika ja pragmaatika märgi ja selle kasutaja suhet.[4]

Viited

muuda
  1. Harper, D. Trivium. – Online Etymology Dictionary. Etymonline.com. (22.12.2018). https://www.etymonline.com/word/trivium. Kasutatud 11.10.2022.
  2. Paet, T. jt (toim). Triivium. Võõrsõnade leksikon. Tallinn: Valgus 2012. https://www.eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=triivium&F=M&C06=en. Kasutatud: 11.10.2022.
  3. Korol, K. Keskaja ülikoolid. – Hiliskeskaeg. Miksike.ee. https://web.archive.org/web/20180920202003/http://miksike.ee/docs/referaadid2007/hiliskeskaeg_karoliinekorol.htm. Kasutatud 11.10.2022.
  4. 4,0 4,1 Hoppál, M. Märkide teooria. – Etnosemiootika. SATOR 7. Tartu: Eesti Folkloori Instituut 2008. Folklore.ee. https://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator7/etnosemiootika_margid.pdf.[alaline kõdulink] Kasutatud 11.10.2022.
  5. Cleary, F. Dr. Jeffrey Lehman Explains the “Arts of the Word” and the “Arts of Number”. – Understanding the trivium and quadrivium. Michigan: Hillsdale College. Hillsdale.edu. https://www.hillsdale.edu/hillsdale-blog/academics/understanding-trivium-quadrivium/. Kasutatud 11.10.2022.
  6. 6,0 6,1 6,2 Burgazzi, L. What Did European Universities Teach During the Middle Ages? Historyhit.com. (14.03.2019). https://www.historyhit.com/what-did-european-universities-teach-during-the-middle-ages/. Kasutatud 11.10.2022.