Tribuun (ladina keeles tribunus) oli Vana-Roomas mitme erineva kõrge ametniku nimetus. Kaks tähtsaimat neist olid rahvatribuun ja sõjatribuun.

Sõna tribunus pärines Vana-Rooma ühiskonnajaotisi ("hõime") tähistanud sõnast tribus (vt triibus). Algselt oli triibuseid kolm ja igaüht neist esindas tsiviil-, militaar- ja usuasjus tribuun.