Trepimäe Suvekodu

Trepimäe Suvekodu on puhkemaja Võrtsjärve idakaldal Vehendi külas Trepimäel.

Hoone on rajatud 1976 aastal ja kuulub arhitektuurilt minimalistlikku Eesti hilismodernismi.

Hoones on Nõukogude ajal olnud Eesti NSV Gasifitseerimise peavalitsuse puhkebaas.