Transiiver on seade nii digitaal- kui ka analoogsignaalide saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Transiivrid

Sõna "transiiver" on tulnud ingliskeelsest sõnast transceiver, mis on sõnadest transmitter ja receiver ('saatja' ja 'vastuvõtja') moodustatud kohversõna. Infotehnoloogias on transiiver seade, mille abil ühendatakse kohtvõrgu jaotur (HUB) või töökoht arvutivõrku. See edastab arvutist tulevad signaalid kohtvõrku ja avastab võrgukaablit läbivad signaalid. Sageli kasutatakse seda eri võrgutüüpide ühendamiseks, nt jämeda Etherneti (10BASE5) ühendamiseks AUI-ga või koksiaalkaabli ühendamiseks valgusoptilise kaabliga. Paljudes kohtvõrkudes on transiiver sisse ehitatud võrgukaarti, aga mõnel pool on vaja kasutada välist transiivrit.

Tänapäeval kasutatakse arvutivõrkude ühendamiseks meediakonvertereid, mis on tunduvalt kiiremad ja suuremate võimalustega.

Ethernet-kohtvõrkudes nimetatakse transiivrit ka meediumipöördusplokiks (MAU).