Transaktsionaalne analüüs

(Ümber suunatud leheküljelt Transaktsioonianalüüs)

Transaktsionaalne analüüs on teooria, mida on traditsiooniliselt kasutatud selleks, et kirjeldada seda, kuidas me suhtleme teistega ja endaga. See põhineb ego-seisunditel ja seda on kirjeldatud kui Humanistlikku Psühhoteraapiat. Humanistlik koolkond aitab neid, kes otsivad isiklikku arengut või enese-teostust, aidates klientidel saada rohkem teadlikuks sellest, et nemad üksinda on vastutavad selle elu loomise eest, mida nad elavad. Rõhku asetatakse üldisele heaolule ja eneseteadlikkuse suurenemisele. Vastutust muutuse eest pannakse kindlalt kliendi enda kätesse. Eric Berne, MD (sünd. 1910, Montreal Kanada, suri 1970) on teinud keerulise interpersonaalse transaktsiooni arusaadavamaks, kui ta tundis ära selle, et inimese isiksus moodustub kolmest tüübist ego-seisundist, iga seisund esindab tervet mõtte, tunde ja käitumise süsteemi, läbi mille me oleme vastastikuses suhtlemises teineteisega. Vahe Vanema, Täiskasvanu ja Lapse ego-seisundi vahel moodustabki Transaktsionaalse Analüüsi teooria aluse. Need mõisted on laienenud paljudesse teraapia valdkondadesse, haridusse ja konsulteerimisse, mida tänapäeval praktiseeritakse.

Transaktsioonid muuda

Transaktsioonid viitavad suhtlemise vahetusele inimeste vahel. TA õppimisel on eesmärgiks ära tunda, milliseid ego-seisundeid inimesed (kliendid) transaktsioonis kasutavad ja järgida transaktsionaalseid jadasid niimoodi, et nad saaksid sekkuda ja parandada oma suhtlemise kvaliteeti ja efektiivsust.

Transaktsionaalne analüüs on isiksuse ja süstemaatilise psühhoteraapia teooria isiklikuks arenguks ja muutuseks. TA pakub ka isiksuseteooriat ja lapse arengu teooriat. TA-d võib kasutada igas valdkonnas, kus on vajadus isiksuste mõistmiseks, suheteks ja suhtlemiseks.

TA usub, et:

 • Inimesed on OK
 • Kõigil on võime mõelda
 • Inimesed otsustavad ise oma saatuse üle
 • Otsuseid saab muuta

TA põhimõiste on egoseisund. Egoseisund on pidev tundmise ja kogemise muster, mis on otseselt seotud vastavuses oleva käitumise pideva mustriga.

 • Vanema ego-seisund (V) – käitumised, mõtted ja tunded, mis on kopeeritud vanematelt ja vanemlikelt eeskujudelt.
 • Täiskasvanu ego-seisund (T) – käitumised, mõtted ja tunded , mis on otsesed reaktsioonid sellele, mis toimub siin-ja-praegu.
 • Lapse ego-seisund (L) – käitumised, mõtted ja tunded; korduv mäng, lapsepõlvest.

Ego-seisundite äratundmine muuda

Ego-seisundite äratundmiseks on 4 moodust:

 • Käitumuslik diagnoos
 • Sotsiaalne diagnoos
 • Ajalooline
 • Käitumuslik diagnoos

Diagnoosi tegemiseks tuleb jälgida ja kuulata sõnu, toone, žeste, kehahoiakuid, näoilmeid.