Torpeedokaater on väike kiirekäiguline sõjalaev (sõjandusotstarbeline kaater või kiirkaater), mille põhirelvastuse moodustavad pealveelaevade hävitamiseks mõeldud torpeedod.

USA teise maailmasõja aegne PT patrull- ja torpeedokaater

Torpeedokaatrid on tänapäevaks enamasti kasutusest maha võetud seoses rakettrelvastuse ja raketikaatrite arenguga.

Esimesed kiired ja efektiivsed torpeedokaatrid võeti kasutusele esimese maailmasõja ajal ning neid kasutati kuni teise maailmasõja lõpuni. Viimased seeriatorpeedokaatrid valmistati Nõukogude Liidus 1970. aastatel.