Tootus kiht (ka tootuskihind) on maapõues oleva maavara (nt põlevkivi) kiht, mille kaevandamine on majanduslikult otstarbekas.

Välislingid muuda