Toimetus on kollektiiv, mis tegeleb kirjandusteoste, kunstiteoste, teavikute, salvestiste jm. kogumise, nende sisulise ning vormilise töötlemisega kas avalikustamise (raamatud, ajakirjad ja ajalehed, ekspositsioonid, saated jm) või säilitamise (hoidlad, raamatukogud, muuseumid, arhiivid) eesmärgil. Toimetus võib töötada koos asjatundjatest koosnevate nõuandvate kollektiividega (toimetuskolleegium, toimetusnõukogu). Toimetuse liige on toimetaja.