Tingimuslause on põhiliselt programmeerimises kasutatav juhtkonstruktsioon, mis suunab programmi täitmist. Vabas vormis võib lihtsaimat tingimuslauset esitada "kui <tingimus>, siis <väide>". See tähendab, et kui <tingimus> on täidetud, siis <väide> kehtib.

Lingvistiliselt tähendabki tingimuslause eelkõige "kui ..., siis ..." konstruktsiooni. Näiteks "Kui täna on kolmapäev, siis ma ei loe raamatut." on tingimuslause. Kui kehtib tingimus (st kui täna on kolmapäev), siis ma ei loe raamatut. Tingimuslause ei ütle enamasti midagi olukorra kohta, kui tingimus pole täidetud. See tähendab, et kui täna ei ole kolmapäev, siis ei ole teada, kas ma loen raamatut või ei.

Tingimuslause näited keeleteaduses muuda

  • "Kui täna sajab vihma, siis tee on märg."
  • "Kui ma õpin eksamiks, siis ma saan väga hea hinde, muidu saan kesise hinde."
  • "Kui Juku ei õpi, siis Juhan ei saa targaks."
  • "Mari tuleb koju, kui õues läheb pimedaks." (vastupidises järjestuses)

Kahene valik programmeerimises muuda

Kahest valikut nimetatakse tihti ka if-lauseks, sest tavaliselt on tingimuslause programmeerimises esitatav kujul[1]

if <tingimus> then <tegevus>

või veidi keerulisem ja pisut rohkem võimalusi pakkuv variant

if <tingimus> then <tegevus1> else <tegevus2>

Esimeses variandis kontrollitakse tingimuse täidetust ja kui tingimus osutub tõeseks, siis järgnev tegevus täidetakse. Alternatiivset tegevust ei kirjeldata ning kui tingimus on väär, siis ei ole vaja mingit tegevust täita ning saab jätkata programmi järgmiste lausetega. Teises variandis täidetakse tingimuse tõesuse korral <tegevus1>, aga kui tingimus on väär, siis <tegevus2>.

Mitmene valik programmeerimises muuda

Mitmene valik on kasulik juhul, kui tingimusel on rohkem kui kaks väärtust. Mitmene valik on esitatav järgnevalt:

switch <tingimus>
  <väärtus1>:<tegevus1>
  <väärtus2>:<tegevus2>
  ...
  <vaikimisi>:<vaikimisi_tegevus>

Sellisel juhul leitakse tingimuse väärtus. Kui see on <väärtus1>, siis täidetakse <tegevus1>, kui <väärtus2>, siis <tegevus2> ja nii edasi. Kui tingimuse ei ühti ühegi etteantud väärtusega, siis täidetakse <vaikimisi_tegevus>. Nii nagu kaheses valikus võib else-osa kirjutamata jätta, nii ka mitmeses valikus võib vaikimisi tegevuse kirjutamata jätta, sel juhul vastab sellele tühi tegevus.

Viited muuda

  1. "Tingimuslause if". Originaali arhiivikoopia seisuga 27. jaanuar 2012. Vaadatud 13. aprillil 2010.