Tihnu Teataja oli Tihemetsa Põllumajandustehnikumi õpilasleht, mis ilmus vahemikus mai 1994 – jaanuar 2002.

Ajaleht ilmus 2 korda aastas.