Thomson valem määrab kindlaks võnkeringi omavõnkesageduse sõltuvuse mahtuvusest ja induktiivsusest:

kus

on omavõnkesagedus hertsides (Hz);
on induktiivsus henrides (H);
on mahtuvus faradites (F).

Nurksageduse jaoks saab Thomsoni valemi kirjutada kujul

Selle valemi tuletas inglise füüsik William Thomson (aastast 1892 lord Kelvin).