Testreaktsioon ehk keemiline test on kiire ja lihtne kvalitatiivne või poolkvantitatiivne analüütiline protseduur, milles kasutatakse probleemist tulenevalt teatud spetsiifilist reagenti.

Leegitest: leelismetallide värvus leegis

Testreaktsioone jagatakse anorgaanilised, orgaanilised ja biokeemilised testid ning need võimaldavad mingi aine või ainete klassi (funktsionaalrühma) esinemise või puudumise kindlakstegemist. Test peab olema võimalikult tundlik ja selektiivne.

Näiteid muuda

Anorgaanilise materjali kvalitatiivseks uurimiseks kasutatakse mitmeid lihtsaid testreaktsioon|teste. Näiteks anorgaanilised ühendid annavad gaasi leegile spetsiifilise värvuse vastavalt metalli ioonile; olulist teavet annavad materjali vees, hapetes või leelistes lahustamise testid; sademe teke AgNO3 lahusega näitab halogeniidioone, sademe teke BaCl2-ga näitab sulfaatiooni jne.

Vaata ka muuda