Termoregulaator

(Ümber suunatud leheküljelt Temperatuurirelee)

Termoregulaator ehk temperatuuriregulaator (ingl thermostat)[1] on seadis, mis koos andurite ja täituritega on ette nähtud masina, aparaadi, tehnoloogilise protsessi või mingi piiratud keskkonna (ruumi) temperatuuri nõutavais piires hoidmiseks või soovitud seaduspärasusega muutmiseks, nt vastavalt programmile. Enamasti toimub reguleerimine automaatselt, (vt Automaatreguleerimine).

Termoregulaatorid võivad olla pidevatoimelised või positsioonregulaatorid. Pidevatolisimeed termoregulaatorid muudavad väljundit sujuvalt, proportsionaalselt sisendtemperatuuriga (proportsionaalreguleerimine), st, mida kõrgem on temperatuur, seda suurem on väljundi väärtus või kasutatakse keerukamaid reguleerimisalgoritme prportsionaal-integraal (PI) ja prportsionaal-integraal-diferentsiaal (PID) reguleerimist. Lihtsaim lahendus (positsioonreguleerimine), mida tihti kasutatakse on väljundi lülitamine sisse ja välja. Sellist reguleerimist nimetatakse kahepositsiooniliseks reguleerimiseks (ON-OF). Kahepositsioonilist temperatuuriregulaatorit nimetatakse ka temperatuurireleeks. Termorelee all mõeldakse siiski tihti spetsiifilist seadmete kaitsereleed, mitte termoregulaatorit.

Vaata ka muuda