Telekommunikatsioonisignalisatsioonisüsteem

Telekommunikatsioonis on signaliseerimine signaalide saatmine side juhtimiseks. See kujutab endast automatiseeritud teabevahetust seoses telekommunikatsioonipiirkonna loomise ja/või haldamisega. Sellised süsteemid aitavad vähendada vajadust inimestel käsitsi ühendusi hallata, nagu tehti enne automaatseid telefonikeskjaamu telefonisüsteemide puhul.

KlassifikatsioonRedigeeri

Signaalsüsteeme võib klassifitseerida mitme põhiomaduse alusel.

Sagedusribasisesed ja sagedusribavälised signaalidRedigeeri

Üldkasutatavas telefonivõrgus (PSTN) on sagedusribasisene signaaliülekanne kõne juhtimise informatsiooni edastamine sama füüsilise kanali sees või samal sagedusribal kui telefonikõne ise. Sagedusribasisene signaaliedastamise üheks näiteks on multisageduslik kakstoonvalimine (DTMF), mida kasutatakse paljude telefonisüsteemide puhul.

Abonendi ja teenusepakkuja signaalidRedigeeri

Tihti erinevad need signaalid, mida saadavad ja kasutavad abonendid teenusepakkujaga suhtlemiseks, nendest signaalidest mida kasutavad teenusepakkujad enda süsteemides siseselt. Inglise keeles kutsutakse teenusepakkuja poolt kasutatavat signaaliseerimissüsteemi Trunk signaling-uks.

NäitedRedigeeri