Tektooniline režiim

Tektooniline režiim on piirkonna geoloogilise ehituse tektooniline üldiseloom.

Kõige üldisemalt võib tektoonilise režiimi jagada ookeaniliseks ja kontinentaalseks. See jaotus viitab maakooretüübile. Kontinentaalne maakoor jaotatakse omakorda kraatoniteks ja orogeenideks, kraatonid omakorda kilpideks ja platvormideks jne.

Tektooniline režiim loob raamistiku, mille põhjal on võimalik mõista vastava piirkonna geoloogilist arengut ja ehitust. Regionaalgeoloogilisi ülevaateid alustatakse tavaliselt tektoonilise režiimi kirjeldamisest.

Kui piirkonna tektooniline režiim on teada, siis on võimalik eeldada teatud geoloogiliste nähtuste esinemist või puudumist selles piirkonnas. Näiteks Tšiilit iseloomustab aktiivse vulkaanilise kaare tektooniline režiim. Sellest võib järeldada, et Tšiili paikneb mandrilisel maakoorel, on mägine, seal esineb tegevvulkaane, tugevaid maavärinaid, metallilisi maavarasid jne.