Tegevuskasum

Tegevuskasum on kasumiaruandes kajastatav summa, peale põhitegevuse tuludest kulude maha arvestamist ja enne intresse ja ettevõtte tulumaksu. Inglise keeles kutsutakse seda "earnings before interest and taxes" ehk EBIT, mis näitab ettevõtte tegevuse kasumlikkust.