Teaduslik skeptitsism

Teaduslik skeptitsism (inglise scientific skepticism, rational skepticism, skeptical inquiry) on mõttesuund, mis seab kahtluse alla väited, millel puudub empiiriline tõendusmaterjal ja mida ei saa või ei osata kontrollimiseks korrata. Teadusliku skeptitsismi meetod on nagu teaduselgi teaduslik meetod.

Mitmed teadlased ja filosoofid (nt Robert K. Merton) väidavad, et kõiki ideid peab kontrollima ja need ideid peab olema võimalik allutatama tugevale ja põhjalikule analüüsimisele.

Teadusliku skeptitsismi tuntumate esindajate seas on Bertrand Russell, Carl Sagan ja James Randi.

Vaata ka muuda

Kirjandust muuda

  • Sagan, Carl. Deemonitest vaevatud maailm: teadus kui küünal pimeduses. Tallinn, Valgus. Inglise keelest tõlkinud Mart Kangur
  • Hannu Lauerma “Usk, lootus ja ohtlik bluff. Julgustamisest vaimse terrorini” Tõlkinud Ene Kaabers. Kirjastus K&K, 2009. 277 lk.

Välislingid muuda