TRÜ sotsioloogia laboratoorium

(Ümber suunatud leheküljelt Tartu Riikliku Ülikooli sotsioloogialabor)

TRÜ sotsioloogia laboratoorium (ka sotsioloogialabor) oli aastail 1966–1975 sotsioloogiauuringutega tegelenud Tartu Riikliku Ülikooli allüksus.[1]

Sotsioloogialabor asutati ülikooli rektori Feodor Klementi korraldusega.

Sotsioloogialabori rajaja ja juhataja oli Ülo Vooglaid.

Labor korraldas kuulsaks saanud Kääriku seminare, kus osalesid tollased Nõukogude Liidu juhtivad sotsioloogid Leningradist ja Moskvast (Vladimir Jadov, Boriss Firsov, Juri Levada, Igor Kon, Andrei Zdravomõslov jt). Seminaride materjalid anti välja aastatel 1967–1969 ilmunud kogumikes "Kääriku I–III".[2]

Labori teadusliku töö kohta on Ülo Vooglaid muuhulgas märkinud: "Tänu prof. Mihhail Makarovi ja prof. Juri Lotmani töödele õnnestus laboris neil aastatel rajada eesmärgistatud protsesside üldteooria alused."[3]

Labor korraldas üritusi ka Tartu lähedal Tüüstre talus, seal paiknes labori arhiiv.[4]

1975. aastal sotsioloogialabor suleti ning Ülo Vooglaid heideti NLKP-st välja.[5]

Viited

muuda
  1. Vooglaid, Ülo 1998. Sotsioloogialabor (1966–1975). Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi 30. Tartu: TÜ Kirjastus, 79–83.
  2. Rämmer, Andu; Kalmus, Veronika; Käärik, Henn 2015. Academia sociologicae 25. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi 43. Tartu: TÜ Kirjastus, 8–39 (lk 15–16).
  3. Vooglaid 1998: 82.
  4. Ülo Vooglaiule ei ole ükskõik, mis Eestist saab. Maris Balbati intervjuu Ülo Vooglaiuga, 2005.
  5. Balbat 2005.