Tartu Peetri kogudus

EELK Tartu Peetri kogudus on luterlik kogudus Tartus.

Kogudus kuulub Tartu praostkonda.

Koguduse õpetaja on Ants Tooming.

Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval algusega kell 10.00 Tartu Peetri kirikus.

Ajalugu muuda

6/18. oktoobril 1869 lahutati Vene siseministri käsuga Peetri kogudus Maarja kogudusest iseseisva kogudusena (Kirchspiel St. Petri in Dorpat, estnisch). Tartu Peetri kogudus rajati 8. novembril (vkj 27. oktoobril) 1869 Tartu Maarja kogudusest eraldumise teel, liikmeteks Tartu linnaeestlased. Jagamislepinguga (Teilungsurkunde) pidid sinna kuuluma Tartu linnas elavad eestlased, kuid umbes 5000 linnaeestlast jäi ikkagi Maarja kogudusse. Tõuke oma koguduse asutamiseks andis samal suvel peetud esimene üldlaulupidu. Laulupeo toimumispaika ehitas kogudus ka oma kiriku (1884).

17/29. mail 1870 introdutseeriti koguduse esimene õpetaja, Wilhelm Gottfried Eisenschmidt.

1869. aastal peeti jumalateenistusi Tartu Maarja kirikus, alates 1/13. jaanuarist 1870 kuni oma kiriku valmimiseni Tartu rae loal Tartu Jaani kirikus. 30. mail/11. juunil 1884 pandi kirikule nurgakivi, 16/28. septembril 1884 õnnistati kirik sisse, tornid valmisid 1903. aastal. Ehituskulud, 120 000 rubla, kaeti üle-eestilistest vabatahtlikest annetustest.

1911. aastal oli kogudusel 20 000 liiget, neist umbes 200 sakslast. Jumalateenistused oli eesti ja umbes 15 korda aastas saksa keeles.

Koguduse õpetajal oli tasuta korter ilma kütteta ja kirikukassast makstav 765-rublane aastapalk. Ristimine maksis 12 kopikat, leeritamine 1 rubla, mahakuulutamine 1 rubla, laulatus 44 kopikat, lapse matmine 12 ja täiskasvanu matmine 25 kopikat, armulaud 5 kopikat ja kirikutähe väljaandmine 20 kopikat.

Koguduse õpetajad muuda

Välislingid muuda