Tartu Herbert Masingu Kool

Tartu Herbert Masingu Kool on üldhariduskool Tartus.

Herbert Masingu kool

AjaluguRedigeeri

Tartu Herbert Masingu Kool asutati 1992. aastal terviseprobleemidega laste õpetamiseks.

Kooli peahoone asus 2005. aasta augustini Kalevi tn. 13 villas, mis kuni 1939. aastani kuulus Saksamaale emigreerunud Herbert Masingu perekonnale. Alates 1993. aastast olid koolil Herbert Masinguga tihedad kontaktid. Saksamaal asuva Karl Kübeli Fondi kaudu toetas ta kooli materiaalselt kuni oma surmani 1996. aastal. Lugupidamisest ja soovist säilitada tema mälestust kannab kool alates 1997. aasta kevadest Herbert Masingu nime.

TänapäevRedigeeri

Koolis antakse haridust 1.-12. klassini. Kooli õppekava koostamisel on aluseks "Põhikooli- ja gümnaasiumi riiklik õppekava".

Õpilase tervisliku seisundi paranemisel on tal võimalus jätkata õpinguid elukohajärgses koolis.

Koolis töötava multidistsiplinaarse meeskonna missioon on õpilase integreerimine ühiskonda ning kooli muutmine ja kohandamine lapsekeskseks. Koolikeskkonna muutmine lapsesõbralikuks on mitmetahuline protsess, mis nõuab õpilaste, nende vanemate ja koolipersonali tihedat koostööd, tihti ka kompromisse.

Meil on väikesed klassikoosseisud, mis võimaldavad luua turvalise ja sõbraliku õpikeskkonna. Meeskonna - õpetajad, sotsiaalpedagoog, pediaater, psühhiaater, psühholoog, füsioterapeut, logopeed - ülesandeks on õpilase arengu jälgimine ja vanemate nõustamine.

Koolil on välja kujunenud traditsioonid: spordipäevad sügisel, talvel ja kevadel, lahtiste uste nädal lastevanematele, jõuluball, emakeelepäeva tähistamine, matemaatika, informaatika, loodusainete ja võõrkeelte päevad ning kunstinädal.

Kool pakub:

  • individuaalsete õppekavade rakendamine füsioteraapiat
  • huvialaringid: muusika-, kunsti-, tantsu-, matemaatika- ja näiteringid
  • valikainetena filosoofia, informaatika, religiooniajalugu

VälislingidRedigeeri