Tangens ehk tangensfunktsioon (sümbol: tan) on matemaatikas üks trigonomeetrilistest funktsioonidest.

Täisnurkne kolmnurk

Täisnurkse kolmnurga järgi defineeritakse tangens nii: täisnurkse kolmnurga mittetäisnurkse nurga α tangensiks nimetatakse selle nurga vastaskaateti a ning lähiskaateti b pikkuse jagatist.

Seos teiste trigonomeetriliste funktsioonidega

muuda

Tangensfunktsioon on siinuse ja koosinusega seotud järgmiselt:

 

kusjuures viimast seost kasutatakse tihti tangensfunktsiooni defineerimiseks.

Tangensfunktsioon ja kootangensfunktsioon on seotud järgmiselt:

 

Omadused

muuda

Perioodilisus

muuda

Tangens on perioodiga   :

 

Monotoonsus

muuda

Tangens on igas vahemikus

 

monotoonselt kasvav.

Sümmeetriad

muuda

Tangens on paaritu funktsioon:

 

Nullkohad

muuda

Tangensfunktsiooni nullkohad on

 

Kõik nullkohad on esimest järku.

Poolused

muuda

Tangensfunktsiooni poolused on

 

Kõik poolused on esimest järku.

Märkus arvutamise kohta

muuda

Taskuarvutid arvutavad siinust, koosinust, tangensit ja teisi trigonomeetrilisi funktsioone reeglina kraadides antud argumendi järgi, tabelarvutuspaketid (Excel, LibreOffice Calc ja teised) aga radiaanides antud argumendi järgi.

Vaata ka

muuda