Tangens ehk tangensfunktsioon (sümbol: tan) on matemaatikas üks trigonomeetrilistest funktsioonidest.

Täisnurkne kolmnurk

Täisnurkse kolmnurga järgi defineeritakse tangens nii: täisnurkse kolmnurga mittetäisnurkse nurga α tangensiks nimetatakse selle nurga vastaskaateti a ning lähiskaateti b pikkuse jagatist.

Seos teiste trigonomeetriliste funktsioonidega Redigeeri

Tangensfunktsioon on siinuse ja koosinusega seotud järgmiselt:

 

kusjuures viimast seost kasutatakse tihti tangensfunktsiooni defineerimiseks.

Tangensfunktsioon ja kootangensfunktsioon on seotud järgmiselt:

 

Omadused Redigeeri

Perioodilisus Redigeeri

Tangens on perioodiga   :

 

Monotoonsus Redigeeri

Tangens on igas vahemikus

 

monotoonselt kasvav.

Sümmeetriad Redigeeri

Tangens on paaritu funktsioon:

 

Nullkohad Redigeeri

Tangensfunktsiooni nullkohad on

 

Kõik nullkohad on esimest järku.

Poolused Redigeeri

Tangensfunktsiooni poolused on

 

Kõik poolused on esimest järku.

Märkus arvutamise kohta Redigeeri

Taskuarvutid arvutavad siinust, koosinust, tangensit ja teisi trigonomeetrilisi funktsioone reeglina kraadides antud argumendi järgi, tabelarvutuspaketid (Excel, LibreOffice Calc ja teised) aga radiaanides antud argumendi järgi.

Vaata ka Redigeeri